Fenixfonden ska stötta Norrköpings livebransch efter Covid-19

FOTO: Fredrik Schlyter

Publicerad

Liveindustrin har drabbats hårt av den pågående Coronapandemin. Som en del i arbetet med att stötta branschen inrättar nu Norrköpings kommun Fenixfonden. Ur fonden ska arrangörer och producenter av evenemang och möten av alla slag kunna söka bidrag.

Fenixfonden har fått sitt namn efter fågeln som återföds och reser sig ur askan. En symbol för återstarten av evenemang och möten i Norrköping.

– Det känns bra att vi nu får ytterligare ett verktyg i arbetet med att stärka den hårt prövade livebranschen, som är viktig för Norrköping. Fenixfonden kompletterar de stöd som redan finns på plats, då alla slags evenemang och möten kan söka stöd ur fonden, inklusive de som har kommersiella intressen, eller drivs av företag, säger kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång (S).

Utvecklingsarbetet är en del av kommunens projekt ”Återuppbyggnad av möten och evenemang”, som är delfinansierat av Tillväxtverket. Fenixfonden startas under 2021 med pengar från projektet och inom näringslivsavdelningens ordinarie budget.

Stödet bygger på samma modell som Norrköpings filmfond och kräver bland annat att de som får stöd följer de riktlinjer kommunen har och kan bidra till platsutveckling och social hållbarhet, eller utvecklar ett innovativt koncept – gärna kopplat till lokala spetsområden som exempelvis visualisering, logistik eller musik.

Målet är att Fenixfonden ska bidra till tillväxt och innovation inom evenemangsbranschen och besöksnäringen och leda till en levande kommun och stadskärna. Dessutom ska fonden bidra till kompetenshöjning inom liveindustrin, att hålla scener och mötesplatser levande, öka antalet möten och evenemang och säkerhetsställa stöd till evenemang som bidrar till kommunens hållbarhetsarbete.

– Arbetet med att stärka och bygga den lokala besöksnäringen och evenemangsbranschen och att verka för en levande kommun och stadskärna är viktigt. Fenixfonden kommer att bidra till en attraktiv stad att leva och verka i, säger biträdande kommundirektör Niclas Lindahl.

Hur stort stöd man kan få bedöms från fall till fall men maxbeloppet är 500 000 kronor. Fenixfonden kan heller inte vara ensam finansiär och den egna finansieringen och andra medfinansiärer ska redovisas i ansökan.

Ansökan till fonden öppnas efter årsskiftet och mer information om hur det går till kommer att komma inom kort. Kommunstyrelsens ambition är att bevilja 1,5 miljoner från kontorets reservmedel till Fenixfonden för åren 2022-2024. Under våren 2024 kommer en utvärdering göras och beslut om en eventuell förlängning av fonden att tas.