Gymnasieskolornas Prova på-dagar är inställda

Publicerad

Med anledning av de skärpta restriktionerna är de kommunala gymnasieskolornas Prova på-dagar den 26 januari och 31 januari inställda. Förhoppningen är att erbjuda öppet hus-tillfällen på utvalda program på andra datum längre fram. Mer information om det kommer.

Beslutet att ställa in Prova på-dagarna är taget av verksamhetschefer för gymnasiet i samråd med smittskyddsläkare.

Även gymnasiesärskolans öppna hus som var planerat till den 27 januari på De Geergymnasiet är inställt.