Runt 450 ungdomar erbjuds jobb när Norrköpings kommun öppnar ansökan till feriejobb

Ansökan till feriejobb 2022 öppnar 1 februari och är öppen fram till och med den 15 februari. Jämfört med 2021 är budgeten dubblad vilket innebär att runt 450 ungdomar kommer att erbjudas feriejobb genom Norrköpings kommun i år.

– Våra medarbetare har genom sina goda relationer med arbetsplatserna lyckats växla upp med fler feriejobb i år. Jag är imponerad över hur väl de lyckats trots de utmaningar som pandemin fortfarande innebär. Jag som verksamhetschef är också tacksam för de möjligheter som den utökade budgeten för feriejobb innebär för verksamheten, och inte minst för de ungdomar som får jobben och de arbetsplatser som tar emot dem, säger verksamhetschef Linda Uller.

I och med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budgetsatsning på feriejobb 2022 kan kommunen i år erbjuda runt 450 ungdomar feriejobb i år. Avgörande är att arbetsplatser öppnar upp och tar emot feriejobbare och intresset har varit stort inom de olika kommunala verksamheterna.

Feriejobb får enligt riktlinjerna erbjudas inom kommunal verksamhet och även inom de kommunala bolagen, Stadium sports camp och det ideella föreningslivet. I och med pandemin kan Norrköpings kommun inte längre erbjuda feriejobb inom vård och omsorg. Det bortfallet gör att varje ny plats som tillkommit inom andra områden har varit värdefull.

De jobb som Norrköpings kommun i år kan erbjuda har stor bredd och återfinns bland annat inom kultur och fritid, utbildning, park, fastighet, olika biståndsorganisationer och inte minst på stadium sports camp.

– Det är mycket glädjande att vi kan erbjuda så pass många ungdomar ett feriejobb. Det ger inte bara något meningsfullt att göra och pengar i plånboken. Det ger också ungdomar en möjlighet att få sin första rad på sitt CV och en viktig erfarenhet av vad ett arbete kan innebära. Det kommer att vara till nytta när de i framtiden söker annat sommarjobb eller arbete, säger ordföranden i ordförande arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, Eva-Britt Sjöberg (KD).

Alla ungdomar som går i årskurs 1 och 2 på gymnasiet eller omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret utifrån skollagens bestämmelser, och är i åldern 16-18 år samt folkbokförd i Norrköpings kommun har möjlighet att söka feriearbete. Nämnden har därutöver prioriterat två grupper som är i särskilt behov av möjligheten som ett feriejobb kan innebära. Det gäller ungdomar med funktionsnedsättning som går gymnasiesärskola och ungdomar i hushåll som är långtidsberoende av ekonomiskt bistånd.

Norrköpings kommun uppmanar nu alla ungdomar som är i målgruppen och inte redan har ett sommarjobb att söka. Ansökan görs på Feriebankens webbplats.