Asfaltsarbete på Finspångsvägen vecka 20

Publicerad
Grafisk kartbild med streckad linje över finspångsvägen. Sträckan sträcker sig mellan Prästhumpsvägen och nästan ända fram till väg riksväg 51.

Mellan den 17 och 19 maj kommer Asfaltsgruppen och utmärkningsansvarig Ramudden att genomföra asfaltsarbete på markerad sträcka enligt bild. Arbetet sker dagtid mellan klockan 7-16. Fräs och asfaltsläggare kommer att succesivt asfaltera om ett körfält i taget.