Händelöbron öppen

Publicerad

Nu är Händelöbron öppen efter gårdagens underhållsåtgärder. Detta innebär att båttrafik, bil, tåg, cykel och gående kan ta sig fram som vanligt.