Nu är ansökan till Fenixfonden öppen!

Publicerad

Liveindustrin har drabbats hårt av Coronapandemin. Som en del i arbetet med att stötta branschen har Norrköpings kommun inrättat Fenixfonden. Ur fonden ska arrangörer och producenter av evenemang och möten av alla slag kunna söka bidrag och nu öppnar ansökan.

Fenixfonden har fått sitt namn efter fågeln som återföds och reser sig ur askan. En symbol för återstarten av evenemang och möten i Norrköping.

Utvecklingsarbetet är en del av kommunens projekt ”Återuppbyggnad av möten och evenemang”, som är delfinansierat av Tillväxtverket.

Stödet bygger på samma modell som Norrköpings filmfond och kräver bland annat att de som får stöd följer de riktlinjer kommunen har och kan bidra till platsutveckling och social hållbarhet, eller utvecklar ett innovativt koncept – gärna kopplat till lokala spetsområden som exempelvis visualisering, logistik eller musik.

Målet är att Fenixfonden ska bidra till hållbar platsutveckling, tillväxt och innovation inom evenemangsbranschen och besöksnäringen och leda till en levande kommun. Dessutom ska fonden bidra till kompetenshöjning inom liveindustrin, att hålla scener och mötesplatser levande, öka antalet möten och evenemang och säkerhetsställa stöd till evenemang som bidrar till kommunens hållbarhetsarbete.

Här kan du ansöka