Avstängt körfält på Hamnbron

Just nu pågår ett omfattande arbete på Hamnbron som innebär att filen som leder ner mot Flemingatan stängts av.

Det som ska göras på bron är att kantbalken ska repareras, hela kantbalken ska bilas bort och en ny ska gjutas. Dessutom ska tätskiktet på gång- och cykeldelen bytas ut och lagren som bär bron ska målas och vissa delar ska bytas.

Arbetet kommer att pågå fram till årsskiftet och tills dess leds trafiken som ska in till stan genom Norra promenaden