Trafikverket genomför bergarbeten vid Graversfors på väg 55

Mellan den 8 augusti och 9 september säkras berget upp intill vägen i höjd med Graversfors, norr om Norrköping. Arbetet medför begränsad framkomlighet eftersom det av trafiksäkerhetsskäl kommer stängas av ett körfält norrut.

Berget ska förstärkas och förhindra att det rasar ut stora stenar på vägen. Medan arbetet pågår kommer det stängas av ett körfält på väg 55 förbi vägarbetsplatsen i norrgående riktning mot Katrineholm/Eskilstuna. Södergående riktning mot Norrköping påverkas inte av bergarbetet.

– Tänk på att sänka hastigheten och visa hänsyn för de som arbetar på vägarna. Din hastighet är deras arbetsmiljö och de arbetar för att du ska få en säkrare väg, säger Mats Lilja som är projektledare på Trafikverket.

Arbetet beräknas ta cirka fem veckor.

Mer information från Trafikverket