Vägarbete Söderleden och Arkösundsvägen

Publicerad

På måndag den 22 augusti börjar arbetet med att bygga om en del av Söderleden och Arkösundsvägen. Under byggtiden kommer det bara vara ett körfält öppet, i vardera riktningen i höjd med rondellen på Arkösundsvägen.

Sträckan som ska byggas om är vältrafikerad och det kommer vara nedsatt framkomlighet under byggtiden. Trafikanter som har möjlighet rekommenderas att välja andra färdvägar.

Vägarbetet beräknas vara klart senast i slutet av november 2022. När arbetet är klart kommer det vara dubbla körfält i båda riktningarna, och ökad kapacitet i cirkulationsplatsen mellan Söderleden och Arkösundsvägen.