Hållplatser ska byggas, spårvägen stängs av på Östra Promenaden, 1 september – 30 oktober

Publicerad

Inom projektet Östra Promenaden har det nu blivit dags för att bygga om spårvagnshållplatsen Centralbadet som i dag ligger på Nygatan mellan Östra Promenaden och Skepparegatan. Hållplatserna ska förlängas så både spårvagn och buss får plats och flyttas lite så att de inte ligger precis mitt emot varandra på gatan.

Samtidigt genomförs arbeten längs Östra Promenaden med bland annat nya överfarter för oskyddade trafikanter vid Tegelängsgatan och Sjötullsgatan.

Under arbetet stängs spårvägstrafiken av och ersätts med buss och befintlig busstrafik dirigeras om. Mer information om kollektivtrafiken hittar du på Östgötatrafikens webbplats.

Under perioden kommer Nygatan mellan Skepparegatan och Östra Promenaden vara avstängd för biltrafik. Gående hänvisas till en del av gatan och cyklister hänvisas att ta vägen runt Gustav Adolfskolan längs med Östra Promenaden och fortsatt in på Södra Promenaden. Arbetet kommer även begränsa tillgängligheten till vissa fastigheter.

När arbetet är klart så kommer kvarteret att ha en förändrad trafiksituation med enkelriktat runt, St:Persgatan, Nygatan, Skiljegatan och parkeringsfickorna på Nygatan finns inte kvar.

Hållplatsarbete Nygatan