Nu behövs fler jourhem

Publicerad

Vill du engagera dig för barn som behöver en tillfällig men trygg plats att bo? Jourhem är en person eller familj som tar emot barn i sitt hem under tiden som socialtjänsten utreder barnets situation.

Familjehemsenheten gör nu extra ansträngningar för att rekrytera fler jourhem.

- Vi har jourhem som planerar att gå i pension, så vi behöver få in nya så snart som möjligt, förklarar Ingela Klint, enhetschef på familjehemsenheten.

Som jourhemsförälder ska du se till att barnet får sina behov tillgodosedda under den tiden som det bor hos dig. Placeringen av varje enskilt barn kan pågå från några dagar upp till sex månader. Däremot kan uppdraget som jourhem pågå under flera år.

- Det är också möjligt att vara jourhem på heltid, så kallat kontrakterat jourhem. Det brukar vara intressant för den som vill ta tjänstledigt från jobbet och ägna sig helt åt att hjälpa barn under en period, säger Ingela.

Anmäl dig via länken ovan för att få information om uppdraget. Är du sedan intresserad av att gå vidare så påbörjas en utredning av dina och eventuell partners förutsättningar att ta emot ett barn i ditt hem. Utredningen omfattar intervjuer, hembesök och referenstagning. Om allt ser bra ut så erbjuds du utbildning och stöttning för att du ska känna dig trygg med att ta emot ett barn.

- Du kommer också ingå i vår härliga jourgrupp! Gruppen träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter med varandra, utbildas och handledas, berättar Ingela.

Som jourhem får du ersättning för uppdraget. En del av ersättningen består av de faktiska kostnaderna du har för barnet, och den andra delen är ett fast arvode.