Arbetet med Hamnbron fortsätter som planerat

Publicerad

Brounderhållet av Hamnbron fortsätter enligt plan. Arbetet är inne på sin sista etapp och det innebär att de jobbar på undersidan av bron. Arbetet påverkar trafiken men eftersom arbetet utförs på brons undersida syns det inget aktivt arbete för trafikanterna. Det är därför lätt att tro att inget arbete pågår, men arbetet pågår fortfarande.

Hamnbron genomgår nu ett omfattande underhåll. Kantbalken ska repareras, hela kantbalken ska bilas bort och en ny ska gjutas. Dessutom ska tätskiktet på gång- och cykeldelen bytas ut och lagren som bär bron ska målas och vissa delar ska bytas. Arbetet planeras pågå till och med 30 januari 2023.