Demokrati- och människovärdedagarna 2023

Foto: Mostphotos

Den 26 januari–4 februari pågår demokrati- och människovärdedagarna i Norrköping. Dagarna omfattar allt från föreläsningar och utställningar till samtal, musik och film. Förintelsens minnesdag utgör en del av dagarna.

– Vi tvingas tyvärr än i dag konstatera att många inte känner sig trygga när man inte kan uttrycka sin religion och kultur fritt, så demokrati- och människovärdedagarna är mycket viktiga. Vi som samhälle måste försvara rättsstaten, jämlikheten, solidariteten, trosfriheten och mänskliga rättigheter. Det blir särskilt angeläget här i Norrköping i ljuset av händelser i närtid riktade mot den judiska församlingen, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.

.Den 27 januari 1945 befriades koncentrations- och förintelselägret i Auschwitz. Sedan år 2000 är därför den 27 januari en officiell minnesdag för Förintelsens offer. I samband med det genomförs varje år ett fackeltåg från Norrköpings synagoga till den mosaiska begravningsplatsen där kommunfullmäktiges ordförande Anna Sotkasiira Wik, kyrkoherden vid Svenska kyrkan i Norrköping Katarina Wändahl samt landshövding Carl-Fredrik Graf håller tal. I år sker fackeltåget redan den 26 januari. Samling vid synagogan i Norrköping är klockan 17.45, och fackeltåget avgår klockan 18:00.

– Synagogan och det judiska livet i Norrköping är en viktig och berikande del av stadens historia, samtid och framtid. Alla goda krafter i vår stad behöver gå samman och värna den judiska församlingens möjlighet att idag få utöva sin tro och kultur, säger Katarina Wändahl, kyrkoherde Svenska kyrkan.

Ett inslag i veckans program är ”Antisemitism, rasism, folkbildning och yttrandefrihet”. I samtalet medverkar journalisten och ordföranden för Svenska kommittén mot antisemitism Willy Silberstein, Fredrik Petterson, verksamhetschef vid ABf och initiativtagare till ”Folkbildning mot rasism” samt moderator Jesper Bengtsson, ordförande för Svenska PEN. Samtalet äger rum i Hedvigs kyrka lördag den 28 januari klockan 14:00.

Hela programmet hittar du här   

Demokrati- och människovärdedagarna är ett årligt återkommande samarrangemang mellan Norrköpings kommun och Svenska kyrkan i Norrköping tillsammans med 13 medarrangörer. Det samordnas av Norrköpings kommun.