Glöm inte att ha hunden kopplad i betesmarker

Publicerad
Betesdjur i skuggan av ett träd

Under vecka 17 börjar betesdjuren komma ut i våra naturområden. Då är det viktigt att komma ihåg att det gäller särskilda regler för hund i naturreservat och betesmarker. I våra betesmarker ska hundar vara kopplade mellan 1 mars och 31 oktober. I vissa reservat måste hundar vara kopplade året runt.

Både de tama och vilda djuren i naturen kan bli allvarligt stressade och skadade av lösgående hundar. De kan exempelvis ramla, springa igenom stängsel eller bli bitna.

Hjälp oss hålla betesdjuren friska

Många vill vara snälla och mata betesdjuren men det ska man inte göra. Djuren kan bli sjuka om de får i sig fel mat. Det är okej att klappa djuren men se till att ha rena händer för djurens skull. Det är också viktigt att tvätta händerna innan du klappar djur i olika hagar för att undvika smittspridning. Tänk även på att tvätta händerna efteråt för din egen skull.

Lämna aldrig skräp i naturen. Djuren kan skada sig eller råka äta det.

Tänk på att visa hänsyn när du är ute och njuter av våra vackra omgivningar!

Mer information

Du hittar mer information om vilka regler som gäller i kommunens olika naturreservat på vår webbplats.

På Naturkartan.se kan du hitta vackra vandringsleder i vår natur.

Mer information om hundar i naturen hittar du på Naturvårdverkets webbplats Hundar i naturen (naturvardsverket.se)