Eldningsförbud utfärdat i hela Östergötland Eldningsförbudet gäller från och med tisdag den 30 maj klockan 10.00 och tills vidare. Läs mer om eldningsförbudet

Flytt av passage söder om Hamnbron

Publicerad

I samband med att Södra kajen rustas upp och bildar ett nytt gång- och cykelstråk mellan Inre hamnen och de södra delarna av Norrköpings stad, kommer även passagen söder om Hamnbron att flyttas.

Passagen flyttas för att skapa ett bättre och mer säkert flöde för fotgängare och cyklister. Arbetet med flytten av passagen kommer att pågå under maj och juni månad.

Under arbetets gång kommer körfält i båda riktningarna att stängas av i perioder. Följ hänvisning på plats och håll hastigheten.

Kartbild över var den nya passagen på Hamnbron ska anläggas

Kartbild som visar var den nya passagen över Hamnbron kommer anläggas. Klicka på bilden för att se den i större storlek.