Bussvändslinga byggs i Oxelbergen

Publicerad

En bussvändslinga ska byggas i Oxelbergen med start i mitten av september. Det påverkar trafikflöde och parkeringsmöjligheter kring Stohagsgatan och Styrestadsgatan.

Karta över Oxelbergen som anger var arbeten ska göras

Planerad byggstart är satt till vecka 38 i mitten av september 2023. Arbetet börjar med att anlägga bussvändslingan i korsningen Styrestadsgatan/Stohagsgatan. Det arbetet beräknas vara klart i mitten av december 2023. Därefter fortsätter arbetet kring Vikboplan och allt planeras vara färdigt i april 2024.

Hur påverkar det mig som bor eller arbetar i området?

Under byggtiden kommer kommer ett körfält att vara öppet, så framkomligheten är begränsad längs Styrestadsgatan och Stohagsgatan i höjd med arbetet. Arbeten kommer också att göras vid Vikboplan, vilket också kan påverka framkomlighet och parkeringsmöjligheter.

Läs mer på projektets webbsida: Bussvändplats i Oxelbergen