Du behövs - Infomöte 27 november

Publicerad

Att hjälpa ett barn eller ungdom får dig att växa samtidigt som du gör en värdefull insats. Som jourhem, familjehem eller kontaktfamilj för Norrköpings kommun får du ett fint stöd från engagerade familjehemssekreterare, samt handledning och utbildningar.

Är du intresserad av att veta mer? Välkommen till vårt informationsmöte måndag 27 november!

Anmäl dig här

Som jourhem tar du med kort varsel emot barn som behöver omedelbart skydd eller stöd för en kortare tid.

Läs mer om jourhem

Som familjehem tar du emot barn som av olika anledningar inte kan bo hemma. Barnet bor oftast hos dig en längre tid.

Läs mer om familjehem

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem någon eller några dagar i månaden, för att vara ett extra stöd.

Läs mer om kontaktfamilj

I intresseanmälan får du bland annat fylla i dina kontaktuppgifter, berätta varför du vill hjälpa ett barn och på vilket sätt. Under utredningen gör vi nödvändiga registerkontroller och ställer frågor för att få reda på vem du är som person.

Läs mer om intresseanmälan och utredning

Många människor väljer att hjälpa barn genom att bli kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem eller jourhem.

Läs berättelser från verkligheten