Aktuellt om energifrågan

Den svenska energiförsörjningen är i grunden stabil. Olika omvärldsfaktorer har dock resulterat i höga elpriser och försämrade möjligheter att importera el när vi behöver det. Därför funderar många nu över frågor som till exempelvis rör elanvändning, kostnader för el och risken för planerade elavbrott. På den här sidan har vi samlat information och länkar till olika aktörer som kan fungera som stöd gällande den typen av frågor.