Frågor och svar

Norrköpings kommun har fast elavtal, giltigt 2 år framöver.

Norrköpings kommun jobbar sedan tidigare långsiktigt med att ställa om till en hållbar energiförbrukning genom att investera i hållbara lösningar, exempelvis LED-armaturer.

Vi har aktivt tagit beslut efter dialog med näringslivsaktörer och fastighetsägare att inte dra ner på effektbelysningen eller annan belysning.