Frågor och svar

Hur påverkas kommunen av höjda elpriser?

Norrköpings kommun har fast elavtal, giltigt 2 år framöver.

Hur anpassas våra verksamheter för att bli mer energisnål?

Norrköpings kommun jobbar sedan tidigare långsiktigt med att ställa om till en hållbar energiförbrukning genom att investera i hållbara lösningar, exempelvis LED-armaturer.

Vad gäller för belysning ute?

Vi har aktivt tagit beslut efter dialog med näringslivsaktörer och fastighetsägare att inte dra ner på effektbelysningen eller annan belysning.