Tips och råd

Eftersom energisituationen i Sverige och Europa är ansträngd är prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Tillsammans kan vi förbättra situationen genom att minska elanvändningen. Här hittar du information om läget, varför vi behöver minska elanvändningen och hur du kan bidra.

Tre anledningar att spara el

  • Vi minskar elkostnaderna.
  • Vi minskar risken för elbrist i vinter. När vi använder mindre el, eller flyttar användningen till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi elsystemet.
  • Vi visar solidaritet. Genom att använda mindre el hjälper vi varandra i Sverige, men vi hjälper också våra grannländer. Ju mer el vi kan exportera till dem, desto mindre gas behöver de använda.

Så kan du minska din elanvändning

Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen har tagit fram tips på hur du som privatperson kan minska elanvändningen och sänka dina elkostnader.

För dig som vill prata med någon om hur du kan sänka din elanvändning är du välkommen att kontakta kommunens oberoende Energi- och klimatrådgivare som kan ge tips och råd till både privatpersoner som bostadsrättsföreningar, organisationer och företag.

Att förbereda sig för ett elavbrott

Vid en större samhällsstörning behöver alla hjälpas åt. Länets kommunen arbetar då även tillsammans med länsstyrelsen och andra aktörer i länet. Fokuss ligger på att i första hand hjälpa de som är mest utsatta. Därför har du som privatperson ett eget ansvar att inledningsvis kunna klara dig själv, så att hjälpen kan gå till de som mest behöver den. Du kan läsa mer om beredskap på kommunens sidor som rör kris och säkerhet.

Är du orolig för din ekonomi

Alla kan hamna i ekonomiska svårigheter eller i en situation då ekonomin behöver ses över. För många har elkostnaderna blivit så höga att de fått stor påverkan på vardagsekonomin. Tillsammans med ökade räntor och stigande matpriser kan situationen snabbt bli ansträngd. Om du behöver hjälp och stöd är du alltid välkommen att vända dig till kommunens Budget och skuldrådgivning. Rådgivningen är gratis och rådgivarna har tystnadsplikt.

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping