Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut - Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2020-02-13

Datum för sammanträde: 2020-02-24

Kommunfullmäktiges nästa möte

Anslag av protokoll

Anslaget: 2020-02-14

Tas ner: 2020-03-07

Datum för sammanträde: 2020-02-12

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: § 4

Anslaget: 2020-02-14

Tas ner: 2020-03-06

Datum för sammanträde: 2020-02-06

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens biståndsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: §§ 1-15

Anslaget: 2020-02-12

Tas ner: 2020-03-05

Datum för sammanträde: 2020-02-12

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 26-27, 36

Anslaget: 2020-02-21

Tas ner: 2020-03-16

Datum för sammanträde: 2020-02-12

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 25, 28-35, 37-51

Anslaget: 2020-02-05

Tas ner: 2020-02-27

Datum för sammanträde: 2019-12-16

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 188-189

Anslaget: 2020-02-04

Tas ner: 2020-02-26

Datum för sammanträde: 2020-01-27

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 1-3, 5-19, 22-24

Anslaget: 2020-02-25

Tas ner: 2020-03-19

Datum för sammanträde: 2020-02-24

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 39, 40

Anslaget: 2019-11-29

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2019-11-20

Organ/nämnd: Kommunrevisionen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunrevisionen

Paragrafer: 86-93

Anslaget: 2020-02-10

Tas ner: 2020-03-05

Datum för sammanträde: 2020-02-03

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 54 - 70

Anslaget: 2020-02-25

Tas ner: 2020-03-19

Datum för sammanträde: 2020-02-10

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 71-98

Anslaget: 2020-02-12

Tas ner: 2020-03-05

Datum för sammanträde: 2020-02-11

Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kultur- och fritidskontoret

Paragrafer: § 21

Anslaget: 2020-02-21

Tas ner: 2020-03-16

Datum för sammanträde: 2020-02-11

Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kultur- och fritidskontoret

Paragrafer: § 1-20, 22-29

Anslaget: 2020-02-25

Tas ner: 2020-03-17

Datum för sammanträde: 2020-02-11

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 18-44 exkl. §§ 19-20 samt 32

Anslaget: 2020-02-24

Tas ner: 2020-03-17

Datum för sammanträde: 2020-02-11

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 19-20 samt 32 omedelbar justering

Anslaget: 2020-02-04

Tas ner: 2020-02-26

Datum för sammanträde: 2020-01-23

Organ/nämnd: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Förvaringsplats av protokoll: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Paragrafer: §§ 1-19

Anslaget: 2020-02-13

Tas ner: 2020-03-05

Datum för sammanträde: 2020-02-12

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 4

Anslaget: 2020-02-25

Tas ner: 2020-03-18

Datum för sammanträde: 2020-02-12

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 1-3, 5-15

Anslaget: 2020-02-19

Tas ner: 2020-03-11

Datum för sammanträde: 2020-02-19

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 77-78

Anslaget: 2020-02-05

Tas ner: 2020-02-27

Datum för sammanträde: 2020-02-05

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 40 - 41

Anslaget: 2020-02-20

Tas ner: 2020-03-12

Datum för sammanträde: 2020-02-05

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 48 - 76

Anslaget: 2020-02-14

Tas ner: 2020-03-07

Datum för sammanträde: 2020-02-14

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 42-47

Anslaget: 2020-02-19

Tas ner: 2020-03-11

Datum för sammanträde: 2020-02-19

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 77 - 78

Anslaget: 2020-02-24

Tas ner: 2020-03-17

Datum för sammanträde: 2020-02-24

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 107 - 110

Anslaget: 2020-02-13

Tas ner: 2020-03-06

Datum för sammanträde: 2020-02-13

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: § 32

Anslaget: 2020-02-21

Tas ner: 2020-03-16

Datum för sammanträde: 2020-02-13

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: § 20-31, 33-42

Anslaget: 2020-02-21

Tas ner: 2020-03-13

Datum för sammanträde: 2020-02-12

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 16-31

Anslaget: 2020-02-14

Tas ner: 2020-03-10

Datum för sammanträde: 2020-02-13

Organ/nämnd: Valnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 4

Anslaget: 2020-02-25

Tas ner: 2020-03-19

Datum för sammanträde: 2020-02-13

Organ/nämnd: Valnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 1-3, 5-6

Anslaget: 2020-02-12

Tas ner: 2020-03-05

Datum för sammanträde: 2020-02-12

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 9,11,15

Anslaget: 2020-02-21

Tas ner: 2020-03-16

Datum för sammanträde: 2020-02-12

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 8,10,12-14,15-20

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Anslaget: 2020-02-18

Tas ner: 2020-03-23

Hageby 4:2, Hageby

Kungörelse

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Det finns inga meddelanden just nu

Övriga anslag

Anslaget: 2020-01-17

Tas ner: 2020-12-31

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Anslaget: 2020-02-19

Tas ner: 2020-05-19

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-01-21

Tas ner: 2020-04-21

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-01-09

Tas ner: 2020-04-09

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-02-19

Tas ner: 2020-05-19

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-02-07

Tas ner: 2020-05-07

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-12-12

Tas ner: 2020-03-12

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-12-12

Tas ner: 2020-03-12

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-11-28

Tas ner: 2020-02-28

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-11-27

Tas ner: 2020-02-27

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-02-25

Tas ner: 2020-03-17

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-02-25

Tas ner: 2020-03-17

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Kontakt