Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut - Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2020-01-15

Datum för sammanträde: 2020-01-27

Anslag av protokoll

Anslaget: 2020-01-15

Tas ner: 2020-02-06

Datum för sammanträde: 2020-01-15

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: § 2-5

Anslaget: 2020-01-28

Tas ner: 2020-02-19

Datum för sammanträde: 2020-01-15

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 1, 6-24

Anslaget: 2020-01-28

Tas ner: 2020-02-18

Datum för sammanträde: 2020-01-27

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 4, 20-21

Anslaget: 2019-11-29

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2019-11-20

Organ/nämnd: Kommunrevisionen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunrevisionen

Paragrafer: 86-93

Anslaget: 2019-11-12

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2019-11-04

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 503-528 § 530-531

Anslaget: 2020-01-03

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2019-12-02

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 583-607, 609, 611-615, 617-629

Anslaget: 2020-01-14

Tas ner: 2020-02-05

Datum för sammanträde: 2020-01-07

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 1-30

Anslaget: 2020-01-14

Tas ner: 2020-02-05

Datum för sammanträde: 2020-01-13

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 33, § 39 - 40, §44 - 45

Anslaget: 2020-01-20

Tas ner: 2020-02-11

Datum för sammanträde: 2020-01-13

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 31 -32, § 34 - 38, § 41 - 43, § 46 - 52

Anslaget: 2020-01-29

Tas ner: 2020-02-20

Datum för sammanträde: 2020-01-22

Organ/nämnd: Kommunstyrelsens personalutskott

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 1-5

Anslaget: 2019-12-20

Tas ner: 2020-01-13

Datum för sammanträde: 2019-12-10

Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kultur- och fritidskontoret

Paragrafer: 167-185

Anslaget: 2020-01-15

Tas ner: 2020-02-05

Datum för sammanträde: 2020-01-14

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: § 10 Förläggning av ny dagvattenledning på fastigheten Fliset 1 samt utökning av exploateringsram

Anslaget: 2020-01-24

Tas ner: 2020-02-14

Datum för sammanträde: 2020-01-14

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 1-17 exkl. § 10

Anslaget: 2020-01-10

Tas ner: 2020-02-02

Datum för sammanträde: 2019-12-19

Organ/nämnd: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Förvaringsplats av protokoll: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Paragrafer: §§ 109-121

Anslaget: 2020-01-15

Tas ner: 2020-02-06

Datum för sammanträde: 2020-01-15

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 1 - 4

Anslaget: 2020-01-23

Tas ner: 2020-02-17

Datum för sammanträde: 2020-01-16

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: § 1 - 19

Anslaget: 2020-01-23

Tas ner: 2020-02-14

Datum för sammanträde: 2020-01-15

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 1-15

Anslaget: 2020-01-28

Tas ner: 2020-02-19

Datum för sammanträde: 2020-01-15

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 1-7

Anslaget: 2020-01-29

Tas ner: 2020-02-20

Datum för sammanträde: 2020-01-29

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämndens utskott

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 1-6

Anslaget: 2019-12-18

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2019-12-12

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: 106 - 120

Anslaget: 2020-01-27

Tas ner: 2020-02-17

Datum för sammanträde: 2020-01-16

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: 1-10

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Anslaget: 2020-01-08

Tas ner: 2020-02-06

Kullerstad 2:3, Skärblacka

Kungörelse

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Anslaget: 2020-01-24

Tas ner: 2020-02-14

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-01-28

Tas ner: 2020-02-19

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-01-23

Tas ner: 2020-02-14

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-01-29

Tas ner: 2020-02-20

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Övriga anslag

Anslaget: 2020-01-17

Tas ner: 2020-12-31

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Anslaget: 2020-01-21

Tas ner: 2020-04-21

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-01-09

Tas ner: 2020-04-09

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-05-22

Tas ner: 2019-08-22

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-05-17

Tas ner: 2019-08-17

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-05-14

Tas ner: 2019-08-14

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-04-10

Tas ner: 2019-07-10

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-04-08

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-04-05

Tas ner: 2019-07-05

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-02-22

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-05-22

Tas ner: 2019-08-22

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-12-12

Tas ner: 2020-03-12

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-12-12

Tas ner: 2020-03-12

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-10-30

Tas ner: 2020-01-30

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-05-10

Tas ner: 2019-08-10

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-04-05

Tas ner: 2019-07-05

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-11-28

Tas ner: 2020-02-28

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-11-27

Tas ner: 2020-02-27

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-11-13

Tas ner: 2020-02-13

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-04-30

Tas ner: 2019-07-30

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-04-15

Tas ner: 2019-07-15

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-04-05

Tas ner: 2019-07-05

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-04-04

Tas ner: 2019-07-04

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-03-20

Tas ner: 2019-06-20

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-03-13

Tas ner: 2019-06-13

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-03-13

Tas ner: 2019-06-13

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-04-03

Tas ner: 2019-07-03

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Kontakt