Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut - Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2019-12-05

Datum för sammanträde: 2019-12-16

Kommunfullmäktiges nästa möte

Anslag av protokoll

Anslaget: 2019-12-14

Tas ner: 2020-01-05

Datum för sammanträde: 2019-12-13

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: § 125

Anslaget: 2019-11-26

Tas ner: 2019-12-18

Datum för sammanträde: 2019-11-13

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: 214, 216-222, 225-227, 230-249

Anslaget: 2019-12-11

Tas ner: 2020-01-02

Datum för sammanträde: 2019-12-11

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 251, 254, 257-259, 264

Anslaget: 2019-11-26

Tas ner: 2019-12-18

Datum för sammanträde: 2019-11-25

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 179

Anslaget: 2019-12-03

Tas ner: 2019-12-24

Datum för sammanträde: 2019-11-25

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 164 -182

Anslaget: 2019-11-29

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2019-11-20

Organ/nämnd: Kommunrevisionen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunrevisionen

Paragrafer: 86-93

Anslaget: 2019-11-12

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2019-11-04

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 503-528 § 530-531

Anslaget: 2019-12-02

Tas ner: 2019-12-24

Datum för sammanträde: 2019-11-18

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 532-534, 536, 538-571, 573-582

Anslaget: 2019-12-02

Tas ner: 2019-12-23

Datum för sammanträde: 2019-12-02

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 608, 610, 616

Anslaget: 2019-11-27

Tas ner: 2019-12-18

Datum för sammanträde: 2019-11-20

Organ/nämnd: Kommunstyrelsens personalutskott

Förvaringsplats av protokoll: Rådhuset

Paragrafer: § 50-54

Anslaget: 2019-11-23

Tas ner: 2019-12-16

Datum för sammanträde: 2019-11-12

Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kultur- och fritidskontoret

Paragrafer: § 156-166

Anslaget: 2019-12-11

Tas ner: 2020-01-01

Datum för sammanträde: 2019-12-10

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 248, 264, 266-267 och 271 omedelbar justering

Anslaget: 2019-11-26

Tas ner: 2019-12-18

Datum för sammanträde: 2019-11-15

Organ/nämnd: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Förvaringsplats av protokoll: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Paragrafer: §§ 94-108

Anslaget: 2019-11-18

Tas ner: 2019-12-09

Datum för sammanträde: 2019-11-06

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 765-794

Anslaget: 2019-11-28

Tas ner: 2019-12-20

Datum för sammanträde: 2019-11-20

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 795-798, 800-821, 825

Anslaget: 2019-12-04

Tas ner: 2019-12-26

Datum för sammanträde: 2019-12-04

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 826-828

Anslaget: 2019-11-27

Tas ner: 2019-12-19

Datum för sammanträde: 2019-11-27

Organ/nämnd: Socialnämndens presidium

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 14

Anslaget: 2019-11-22

Tas ner: 2019-12-16

Datum för sammanträde: 2019-11-14

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: § 169-176, 178-186

Anslaget: 2019-12-11

Tas ner: 2020-01-02

Datum för sammanträde: 2019-12-11

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: § §190, 192, 201

Anslaget: 2019-11-26

Tas ner: 2019-12-18

Datum för sammanträde: 2019-11-13

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 109-133

Anslaget: 2019-12-11

Tas ner: 2020-01-02

Datum för sammanträde: 2019-12-11

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 137

Anslaget: 2019-12-11

Tas ner: 2020-01-02

Datum för sammanträde: 2019-12-11

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 150

Anslaget: 2019-11-27

Tas ner: 2019-12-19

Datum för sammanträde: 2019-11-13

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 137, 140-148

Anslaget: 2019-12-11

Tas ner: 2020-01-02

Datum för sammanträde: 2019-12-11

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 150,151,160

Anslaget: 2019-11-27

Tas ner: 2019-12-19

Datum för sammanträde: 2019-11-27

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämndens utskott

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 101-108

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Anslaget: 2019-12-11

Tas ner: 2020-01-22

Borg 17:6, Borg

Kungörelse

Anslaget: 2019-12-11

Tas ner: 2020-01-22

Exporten 9, Sylten

Kungörelse

Anslaget: 2019-11-21

Tas ner: 2019-12-20

Kronan 8, Gamla staden, ändring

Kungörelse

Anslaget: 2019-11-29

Tas ner: 2020-01-28

Ljura 1:1 och Ljura 1:2 (Räddningsstation), Ljura

Kungörelse

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Anslaget: 2019-12-12

Tas ner: 2020-01-03

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-12-02

Tas ner: 2019-12-24

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-12-13

Tas ner: 2020-01-04

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-11-29

Tas ner: 2019-12-20

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-11-26

Tas ner: 2019-12-17

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-11-26

Tas ner: 2019-12-17

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Övriga anslag

Anslaget: 2019-01-25

Tas ner: 2020-12-31

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Anslaget: 2019-05-22

Tas ner: 2019-08-22

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-05-17

Tas ner: 2019-08-17

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-05-14

Tas ner: 2019-08-14

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-04-10

Tas ner: 2019-07-10

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-04-08

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-04-05

Tas ner: 2019-07-05

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-02-22

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-05-22

Tas ner: 2019-08-22

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-12-12

Tas ner: 2020-03-12

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-12-12

Tas ner: 2020-03-12

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-10-30

Tas ner: 2020-01-30

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-10-22

Tas ner: 2020-01-22

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-09-20

Tas ner: 2019-12-20

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-05-10

Tas ner: 2019-08-10

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-04-05

Tas ner: 2019-07-05

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-11-28

Tas ner: 2020-02-28

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-11-27

Tas ner: 2020-02-27

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-11-13

Tas ner: 2020-02-13

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-04-30

Tas ner: 2019-07-30

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-04-15

Tas ner: 2019-07-15

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-04-05

Tas ner: 2019-07-05

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-04-04

Tas ner: 2019-07-04

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-03-20

Tas ner: 2019-06-20

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-03-13

Tas ner: 2019-06-13

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-03-13

Tas ner: 2019-06-13

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-04-03

Tas ner: 2019-07-03

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-10-09

Tas ner: 2020-01-09

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Kontakt