Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut - Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2020-03-19

Datum för sammanträde: 2020-03-30

Kommunfullmäktiges nästa möte

Anslag av protokoll

Anslaget: 2020-03-20

Tas ner: 2020-04-13

Datum för sammanträde: 2020-03-19

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: § 22

Anslaget: 2020-03-27

Tas ner: 2020-04-20

Datum för sammanträde: 2020-03-19

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: §§18-21, 23-31

Anslaget: 2020-03-18

Tas ner: 2020-04-09

Datum för sammanträde: 2020-03-18

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 53, 56

Anslaget: 2020-03-30

Tas ner: 2020-04-21

Datum för sammanträde: 2020-03-18

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 52, 54-55, 57-77

Anslaget: 2020-03-31

Tas ner: 2020-04-22

Datum för sammanträde: 2020-03-30

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 59 - 60

Anslaget: 2019-11-29

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2019-11-20

Organ/nämnd: Kommunrevisionen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunrevisionen

Paragrafer: 86-93

Anslaget: 2020-03-18

Tas ner: 2020-04-10

Datum för sammanträde: 2020-03-09

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 126-127

Anslaget: 2020-03-17

Tas ner: 2020-04-08

Datum för sammanträde: 2020-03-16

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 159

Anslaget: 2020-03-31

Tas ner: 2020-04-22

Datum för sammanträde: 2020-03-16

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 128-157, § 160-172

Anslaget: 2020-04-01

Tas ner: 2020-04-23

Datum för sammanträde: 2020-03-31

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 182, 193

Anslaget: 2020-03-23

Tas ner: 2020-04-14

Datum för sammanträde: 2020-03-20

Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kultur- och fritidskontoret

Paragrafer: § 36

Anslaget: 2020-03-26

Tas ner: 2020-04-17

Datum för sammanträde: 2020-03-20

Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kultur- och fritidskontoret

Paragrafer: §30-35, 37-44

Anslaget: 2020-03-18

Tas ner: 2020-04-08

Datum för sammanträde: 2020-03-17

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 46, 64 och 68 omedelbar justering

Anslaget: 2020-03-27

Tas ner: 2020-04-17

Datum för sammanträde: 2020-03-17

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 45-75 exkl §§ 46, 64 och 68 omedelbar justering

Anslaget: 2020-03-25

Tas ner: 2020-04-16

Datum för sammanträde: 2020-03-18

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 16-31

Anslaget: 2020-03-04

Tas ner: 2020-04-02

Datum för sammanträde: 2020-03-04

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 115

Anslaget: 2020-03-11

Tas ner: 2020-04-02

Datum för sammanträde: 2020-03-11

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 115 - 120

Anslaget: 2020-03-25

Tas ner: 2020-04-16

Datum för sammanträde: 2020-03-11

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 121-162

Anslaget: 2020-03-25

Tas ner: 2020-04-16

Datum för sammanträde: 2020-03-25

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 163 - 166

Anslaget: 2020-03-19

Tas ner: 2020-04-10

Datum för sammanträde: 2020-03-19

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: § 46, 50

Anslaget: 2020-03-27

Tas ner: 2020-04-20

Datum för sammanträde: 2020-03-19

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: § 43-45, 47-49, 51-59

Anslaget: 2020-03-25

Tas ner: 2020-04-17

Datum för sammanträde: 2020-03-18

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 32-49

Anslaget: 2020-03-18

Tas ner: 2020-04-09

Datum för sammanträde: 2020-03-18

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 22, 29

Anslaget: 2020-03-31

Tas ner: 2020-04-22

Datum för sammanträde: 2020-03-18

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 21, 23-28, 30-31

Anslaget: 2020-03-25

Tas ner: 2020-04-16

Datum för sammanträde: 2020-03-25

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämndens utskott

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 22-30

Anslaget: 2020-03-26

Tas ner: 2020-04-21

Datum för sammanträde: 2020-03-19

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: 22-30

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Anslaget: 2020-03-20

Tas ner: 2020-04-20

Exporten 9, Sylten

Kungörelse

Anslaget: 2020-04-01

Tas ner: 2020-05-05

Getå 1:2, Kvillinge

Kungörelse

Anslaget: 2020-03-20

Tas ner: 2020-04-20

Malen 1 och del av Smedby 6:1, Smedby

Kungörelse

Anslaget: 2020-03-20

Tas ner: 2020-04-20

Skeppet 13, Östantill

Kungörelse

Anslaget: 2020-03-20

Tas ner: 2020-04-20

Åby 10:31 och Åby 10:3, Åby

Kungörelse

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Anslaget: 2020-03-13

Tas ner: 2020-04-06

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-03-13

Tas ner: 2020-04-06

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-03-13

Tas ner: 2020-04-06

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-03-18

Tas ner: 2020-04-10

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-03-26

Tas ner: 2020-04-17

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Övriga anslag

Anslaget: 2020-01-17

Tas ner: 2020-12-31

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Anslaget: 2020-03-19

Tas ner: 2020-04-10

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Anslaget: 2020-03-28

Tas ner: 2020-04-18

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Anslaget: 2020-03-28

Tas ner: 2020-04-18

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Anslaget: 2020-04-01

Tas ner: 2020-07-01

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-03-31

Tas ner: 2020-06-30

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-03-31

Tas ner: 2020-06-30

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-03-31

Tas ner: 2020-06-30

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-02-19

Tas ner: 2020-05-19

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-01-21

Tas ner: 2020-04-21

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-01-09

Tas ner: 2020-04-09

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-03-26

Tas ner: 2020-06-26

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-02-19

Tas ner: 2020-05-19

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-02-07

Tas ner: 2020-05-07

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping