Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut - Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Det finns inga meddelanden just nu

Anslag av protokoll

Anslaget: 2019-11-29

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2019-11-20

Organ/nämnd: Kommunrevisionen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunrevisionen

Paragrafer: 86-93

Anslaget: 2020-04-24

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2020-04-15

Organ/nämnd: Kommunrevisionen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunrevisionen

Paragrafer: 28-34

Anslaget: 2020-04-17

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2020-02-05

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 40 - 41

Anslaget: 2020-07-15

Tas ner: 2020-08-06

Datum för sammanträde: 2020-07-01

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 378, 380-424

Anslaget: 2020-07-15

Tas ner: 2020-08-07

Datum för sammanträde: 2020-07-15

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 431-435

Anslaget: 2020-07-29

Tas ner: 2020-08-20

Datum för sammanträde: 2020-07-29

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 436 - 450

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Anslaget: 2020-06-17

Tas ner: 2020-08-18

Ljura 1:1 och Ljura 1:2 (Räddningsstation), Ljura

Kungörelse

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Det finns inga meddelanden just nu

Övriga anslag

Anslaget: 2020-01-17

Tas ner: 2020-12-31

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Anslaget: 2020-07-01

Tas ner: 2020-10-01

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-06-10

Tas ner: 2020-09-10

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-06-08

Tas ner: 2020-09-08

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-05-15

Tas ner: 2020-08-15

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-06-11

Tas ner: 2020-09-11

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2020-05-13

Tas ner: 2020-08-13

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping