Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följade:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut - Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2022-10-07

Datum för sammanträde: 2022-10-17

Kommunfullmäktiges möte

Anslag av protokoll

Anslaget: 2022-10-06

Tas ner: 2022-10-29

Datum för sammanträde: 2022-09-26

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 158 - 159, 161 - 173

Anslaget: 2022-10-05

Tas ner: 2022-10-27

Datum för sammanträde: 2022-10-05

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämndens utskott

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 73-84

Anslaget: 2022-09-28

Tas ner: 2022-10-21

Datum för sammanträde: 2022-09-27

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 446, 454, 455

Anslaget: 2022-09-28

Tas ner: 2022-10-20

Datum för sammanträde: 2022-09-14

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 101, 103-111, 114, 116

Anslaget: 2022-09-27

Tas ner: 2022-10-10

Datum för sammanträde: 2022-09-19

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 415 - 439

Anslaget: 2022-09-27

Tas ner: 2022-10-20

Datum för sammanträde: 2022-09-26

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 160, 170

Anslaget: 2022-09-27

Tas ner: 2022-10-19

Datum för sammanträde: 2022-09-14

Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kultur- och fritidskontoret

Paragrafer: 106-112, 115-122

Anslaget: 2022-09-26

Tas ner: 2022-10-18

Datum för sammanträde: 2022-09-14

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: 149-165, exkl. §§150 och 152 omedelbar justering

Anslaget: 2022-09-26

Tas ner: 2022-10-19

Datum för sammanträde: 2022-09-14

Organ/nämnd: Valnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 44-48

Anslaget: 2022-09-23

Tas ner: 2022-10-14

Datum för sammanträde: 2022-09-13

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 154-168 exkl.§ 155 omedelbar justering

Anslaget: 2022-09-23

Tas ner: 2022-10-17

Datum för sammanträde: 2022-09-15

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: 100 - 101, 105 - 109

Anslaget: 2022-09-23

Tas ner: 2022-10-14

Datum för sammanträde: 2022-09-15

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: 64-80

Anslaget: 2022-09-23

Tas ner: 2022-10-14

Datum för sammanträde: 2022-09-15

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 98-116 exkl. § 99 omedelbar justering

Anslaget: 2022-09-21

Tas ner: 2022-10-13

Datum för sammanträde: 2022-09-21

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 653-696

Anslaget: 2022-09-21

Tas ner: 2022-10-13

Datum för sammanträde: 2022-09-14

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 85, 86, 88-99, 105-109

Anslaget: 2022-09-21

Tas ner: 2022-10-13

Datum för sammanträde: 2022-09-14

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 112-114, 116-117, 119-124

Anslaget: 2022-09-16

Tas ner: 2022-10-08

Datum för sammanträde: 2022-09-07

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens biståndsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: 28-34

Anslaget: 2022-09-16

Tas ner: 2022-10-10

Datum för sammanträde: 2022-09-15

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: 102, 103, 104

Anslaget: 2022-09-15

Tas ner: 2022-10-07

Datum för sammanträde: 2022-09-15

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: § 68

Anslaget: 2022-09-15

Tas ner: 2022-10-08

Datum för sammanträde: 2022-09-05

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 393 - 414

Anslaget: 2022-09-15

Tas ner: 2022-10-10

Datum för sammanträde: 2022-09-15

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §99

Anslaget: 2022-09-15

Tas ner: 2022-10-07

Datum för sammanträde: 2022-09-14

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 87, 100-104, 107

Anslaget: 2022-09-15

Tas ner: 2022-10-07

Datum för sammanträde: 2022-09-14

Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kultur- och fritidskontoret

Paragrafer: 113-114

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Anslaget: 2022-09-27

Tas ner: 2022-10-18

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-09-27

Tas ner: 2022-10-18

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-09-15

Tas ner: 2022-10-10

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Övriga anslag

Anslaget: 2022-10-07

Tas ner: 2023-01-07

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-10-05

Tas ner: 2023-01-05

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-09-29

Tas ner: 2022-12-29

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-09-27

Tas ner: 2022-12-27

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-09-26

Tas ner: 2022-12-26

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-09-22

Tas ner: 2022-12-22

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-09-21

Tas ner: 2022-12-21

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-09-21

Tas ner: 2022-12-21

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-09-12

Tas ner: 2022-12-12

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-09-07

Tas ner: 2022-12-07

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-09-01

Tas ner: 2022-12-01

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-08-22

Tas ner: 2022-11-22

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-08-18

Tas ner: 2022-11-18

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-08-17

Tas ner: 2022-11-17

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-08-04

Tas ner: 2022-11-04

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-08-03

Tas ner: 2022-11-03

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-07-28

Tas ner: 2022-10-28

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-07-27

Tas ner: 2022-10-27

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-07-25

Tas ner: 2022-10-25

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2022-01-05

Tas ner: 2022-12-31

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontaktcenter
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping