Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut - Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2019-08-15

Datum för sammanträde: 2019-08-26

Kommunfullmäktiges nästa möte

Anslag av protokoll

Anslaget: 2019-09-13

Tas ner: 2019-10-05

Datum för sammanträde: 2019-09-12

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: § 87

Anslaget: 2019-09-12

Tas ner: 2019-10-05

Datum för sammanträde: 2019-09-05

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens biståndsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: §§ 30-39

Anslaget: 2019-08-27

Tas ner: 2019-09-18

Datum för sammanträde: 2019-08-14

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§148, 150-172

Anslaget: 2019-09-11

Tas ner: 2019-10-03

Datum för sammanträde: 2019-09-11

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 174-176, 179

Anslaget: 2019-08-27

Tas ner: 2019-09-18

Datum för sammanträde: 2019-08-26

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 122, 125-126

Anslaget: 2019-09-04

Tas ner: 2019-09-26

Datum för sammanträde: 2019-08-26

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: §§ 181-121, 123-124, 127-129

Anslaget: 2019-09-05

Tas ner: 2019-09-26

Datum för sammanträde: 2019-08-27

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 384 - 385

Anslaget: 2019-09-05

Tas ner: 2019-09-26

Datum för sammanträde: 2019-08-28

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 386 - 426

Anslaget: 2019-09-11

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2019-09-10

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 162, 179-180 samt 188

Anslaget: 2019-09-12

Tas ner: 2019-10-04

Datum för sammanträde: 2019-08-29

Organ/nämnd: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Förvaringsplats av protokoll: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Paragrafer: §§ 61-76

Anslaget: 2019-09-12

Tas ner: 2019-10-03

Datum för sammanträde: 2019-09-11

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 116

Anslaget: 2019-08-29

Tas ner: 2019-09-20

Datum för sammanträde: 2019-08-14

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 589-607

Anslaget: 2019-08-29

Tas ner: 2019-09-20

Datum för sammanträde: 2019-08-28

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 608-615

Anslaget: 2019-09-04

Tas ner: 2019-09-26

Datum för sammanträde: 2019-08-28

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 616-622

Anslaget: 2019-09-04

Tas ner: 2019-09-26

Datum för sammanträde: 2019-09-04

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 623

Anslaget: 2019-09-12

Tas ner: 2019-10-03

Datum för sammanträde: 2019-09-04

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 624-641

Anslaget: 2019-09-12

Tas ner: 2019-10-04

Datum för sammanträde: 2019-09-12

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: § 132, 136

Anslaget: 2019-09-12

Tas ner: 2019-10-04

Datum för sammanträde: 2019-09-12

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 108, 111, 112

Anslaget: 2019-08-28

Tas ner: 2019-09-19

Datum för sammanträde: 2019-08-28

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämndens utskott

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 71-84

Anslaget: 2019-08-26

Tas ner: 2019-09-16

Datum för sammanträde: 2019-08-15

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: 66 - 74

Anslaget: 2019-09-12

Tas ner: 2019-10-03

Datum för sammanträde: 2019-09-12

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: 80

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Anslaget: 2019-09-05

Tas ner: 2019-10-04

Borg 17:6, Borg

Kungörelse

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Anslaget: 2019-09-02

Tas ner: 2019-09-23

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-09-02

Tas ner: 2019-09-23

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-09-11

Tas ner: 2019-10-02

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Övriga anslag

Anslaget: 2019-01-25

Tas ner: 2020-12-31

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Anslaget: 2019-09-12

Tas ner: 2019-12-12

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-07-11

Tas ner: 2019-10-11

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-07-04

Tas ner: 2019-10-04

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-05-22

Tas ner: 2019-08-22

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-05-17

Tas ner: 2019-08-17

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-05-14

Tas ner: 2019-08-14

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-04-10

Tas ner: 2019-07-10

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-04-08

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-04-05

Tas ner: 2019-07-05

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-02-22

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-08-06

Tas ner: 2019-11-06

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Stadsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-06-26

Tas ner: 2019-09-26

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-05-22

Tas ner: 2019-08-22

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-08-19

Tas ner: 2019-11-19

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-05-10

Tas ner: 2019-08-10

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-04-05

Tas ner: 2019-07-05

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-07-08

Tas ner: 2019-10-08

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-08-29

Tas ner: 2019-11-29

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-07-17

Tas ner: 2019-10-17

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-04-30

Tas ner: 2019-07-30

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-04-15

Tas ner: 2019-07-15

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-04-05

Tas ner: 2019-07-05

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-04-04

Tas ner: 2019-07-04

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-03-20

Tas ner: 2019-06-20

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-03-13

Tas ner: 2019-06-13

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-03-13

Tas ner: 2019-06-13

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-04-03

Tas ner: 2019-07-03

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Kontakt