Utbildningsnämnden 2024-01-17

Anslaget: 2024-01-24

Tas ner: 2024-02-15

Datum för sammanträde: 2024-01-17

Förvaringsplats protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 1-3, 11-18