Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut - Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2019-01-18

Datum för sammanträde: 2019-01-28

Kommunfullmäktiges nästa möte

Anslag av protokoll

Anslaget: 2019-01-08

Tas ner: 2019-01-28

Datum för sammanträde: 2019-01-07

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 16

Anslaget: 2019-01-14

Tas ner: 2019-02-07

Datum för sammanträde: 2019-01-07

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: §1-15, 17-28

Anslaget: 2019-01-02

Tas ner: 2019-01-24

Datum för sammanträde: 2018-12-19

Organ/nämnd: Kommunstyrelsens personalutskott

Förvaringsplats av protokoll: Rådhuset

Paragrafer: § 47 - 58

Anslaget: 2019-01-04

Tas ner: 2019-01-26

Datum för sammanträde: 2018-12-20

Organ/nämnd: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Förvaringsplats av protokoll: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Paragrafer: 173-185

Anslaget: 2019-01-03

Tas ner: 2019-01-25

Datum för sammanträde: 2019-01-02

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 5, 7

Anslaget: 2019-01-11

Tas ner: 2019-02-01

Datum för sammanträde: 2019-01-02

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 1-4, 6, 8-9

Anslaget: 2019-01-03

Tas ner: 2019-01-24

Datum för sammanträde: 2018-12-19

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 1111-1156, 1160-1163

Anslaget: 2018-12-28

Tas ner: 2019-01-22

Datum för sammanträde: 2018-12-28

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 1164-1171

Anslaget: 2019-01-11

Tas ner: 2019-02-01

Datum för sammanträde: 2019-01-10

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 2-5

Anslaget: 2019-01-02

Tas ner: 2019-01-24

Datum för sammanträde: 2019-01-02

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 1-5

Anslaget: 2019-01-18

Tas ner: 2019-02-08

Datum för sammanträde: 2019-01-17

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 17,18

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Anslaget: 2018-12-12

Tas ner: 2019-01-22

Hageby 4:2, Hageby

Kungörelse

Anslaget: 2019-01-14

Tas ner: 2019-02-15

Klockaretorpet 1:1 (Sandtorp), Klockaretorpet

Kungörelse

Anslaget: 2019-01-08

Tas ner: 2019-02-08

Lyckan 14, Gamla staden, ändring

Kungörelse

Anslaget: 2019-01-09

Tas ner: 2019-02-11

Norsholms gårdsområde 1:84, Norsholm

Kungörelse

Anslaget: 2019-01-07

Tas ner: 2019-02-08

Styrstad 6:15, Styrstad och Rambodal

Kungörelse

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Det finns inga meddelanden just nu

Övriga anslag

Anslaget: 2018-11-22

Tas ner: 2019-02-21

Förvaringsplats av protokoll: $ovrigt.storage

Anslaget: 2018-11-21

Tas ner: 2019-02-21

Förvaringsplats av protokoll: $ovrigt.storage

Anslaget: 2019-01-10

Tas ner: 2019-04-11

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-01-14

Tas ner: 2019-04-14

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-12-11

Tas ner: 2019-03-11

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-11-22

Tas ner: 2019-02-22

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-11-22

Tas ner: 2019-02-22

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-11-02

Tas ner: 2019-02-02

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-01-14

Tas ner: 2019-04-14

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-01-14

Tas ner: 2019-04-14

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-12-12

Tas ner: 2019-03-12

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-08-14

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Kontakt