Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut - Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2019-05-17

Datum för sammanträde: 2019-05-27

Kommunfullmäktiges nästa möte

Anslag av protokoll

Anslaget: 2019-05-16

Tas ner: 2019-06-07

Datum för sammanträde: 2019-05-16

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: § 59

Anslaget: 2019-05-17

Tas ner: 2019-06-08

Datum för sammanträde: 2019-05-16

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: § 58

Anslaget: 2019-05-24

Tas ner: 2019-06-16

Datum för sammanträde: 2019-05-16

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: § 51-57, § 60-61

Anslaget: 2019-05-15

Tas ner: 2019-06-06

Datum för sammanträde: 2019-05-15

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 102-103, 107, 110

Anslaget: 2019-05-15

Tas ner: 2019-06-10

Datum för sammanträde: 2019-04-29

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: §§ 54-75, 77-79

Anslaget: 2019-05-13

Tas ner: 2019-06-11

Datum för sammanträde: 2019-05-06

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: §§ 245 - 265

Anslaget: 2019-05-13

Tas ner: 2019-06-11

Datum för sammanträde: 2019-05-13

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 280

Anslaget: 2019-05-21

Tas ner: 2019-06-10

Datum för sammanträde: 2019-05-13

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: §§ 266-279, §§ 281-282

Anslaget: 2019-05-15

Tas ner: 2019-06-07

Datum för sammanträde: 2019-05-14

Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kultur- och fritidskontoret

Paragrafer: § 67-75

Anslaget: 2019-05-22

Tas ner: 2019-06-13

Datum för sammanträde: 2019-05-14

Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kultur- och fritidskontoret

Paragrafer: § 65-66 §76-115

Anslaget: 2019-05-15

Tas ner: 2019-06-05

Datum för sammanträde: 2019-05-14

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 87-88 samt 104 omedelbar justering

Anslaget: 2019-05-24

Tas ner: 2019-06-14

Datum för sammanträde: 2019-05-14

Organ/nämnd: Samhällsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: 86-118 exkl 87-88 och 104

Anslaget: 2019-05-23

Tas ner: 2019-06-14

Datum för sammanträde: 2019-05-15

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 63-80

Anslaget: 2019-05-09

Tas ner: 2019-05-31

Datum för sammanträde: 2019-05-08

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 300-302

Anslaget: 2019-05-14

Tas ner: 2019-06-04

Datum för sammanträde: 2019-05-13

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 337-339

Anslaget: 2019-05-15

Tas ner: 2019-06-07

Datum för sammanträde: 2019-05-15

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 340

Anslaget: 2019-05-20

Tas ner: 2019-06-11

Datum för sammanträde: 2019-05-20

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 341

Anslaget: 2019-05-23

Tas ner: 2019-06-14

Datum för sammanträde: 2019-05-22

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 342-349

Anslaget: 2019-05-15

Tas ner: 2019-06-06

Datum för sammanträde: 2019-05-15

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: 88, 92, 95

Anslaget: 2019-05-23

Tas ner: 2019-06-14

Datum för sammanträde: 2019-05-15

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafer: § 84-87, 89-91, 93-94, 96-103

Anslaget: 2019-05-16

Tas ner: 2019-06-10

Datum för sammanträde: 2019-05-15

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 45

Anslaget: 2019-05-24

Tas ner: 2019-06-18

Datum för sammanträde: 2019-05-15

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 43-52

Anslaget: 2019-05-16

Tas ner: 2019-06-10

Datum för sammanträde: 2019-05-15

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 65-67,76,78

Anslaget: 2019-05-16

Tas ner: 2019-06-06

Datum för sammanträde: 2019-05-16

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: 53-54, 56

Anslaget: 2019-05-24

Tas ner: 2019-06-14

Datum för sammanträde: 2019-05-16

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: 31 - 58

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Anslaget: 2019-05-20

Tas ner: 2019-06-17

Oxelbergen 1:2, Oxelbergen

Kungörelse

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Anslaget: 2019-05-22

Tas ner: 2019-06-13

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Övriga anslag

Anslaget: 2019-01-10

Tas ner: 2019-04-11

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-01-25

Tas ner: 2020-12-31

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Anslaget: 2019-05-22

Tas ner: 2019-08-22

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-05-17

Tas ner: 2019-08-17

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-05-14

Tas ner: 2019-08-14

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-04-10

Tas ner: 2019-07-10

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-04-08

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-04-05

Tas ner: 2019-07-05

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-02-22

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-02-15

Tas ner: 2019-05-15

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-05-22

Tas ner: 2019-08-22

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-05-10

Tas ner: 2019-08-10

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-04-05

Tas ner: 2019-07-05

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-04-30

Tas ner: 2019-07-30

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-04-15

Tas ner: 2019-07-15

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-04-05

Tas ner: 2019-07-05

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-04-04

Tas ner: 2019-07-04

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-03-20

Tas ner: 2019-06-20

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-03-13

Tas ner: 2019-06-13

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-03-13

Tas ner: 2019-06-13

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Samhällsbyggnadskontoret

Anslaget: 2019-02-22

Tas ner: 2019-05-22

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-02-20

Tas ner: 2019-05-20

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-02-05

Tas ner: 2019-05-05

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-01-14

Tas ner: 2019-04-14

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-01-14

Tas ner: 2019-04-14

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-01-14

Tas ner: 2019-04-14

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-04-03

Tas ner: 2019-07-03

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2019-05-23

Tas ner: 2019-06-03

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Anslaget: 2019-05-07

Tas ner: 2019-05-28

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Kontakt