Vård- och omsorgsnämnden 2019-02-13

Anslaget: 2019-02-14

Tas ner: $tasner

Datum för sammanträde: 2019-02-13

Förvaringsplats protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 22, 24