Beslut och dokument

Här kan du söka efter ärenden och dokument som är registrerade efter den 1 januari 2007. Du kan också ta del av föredragningslistor, med tillhörande dokument, samt protokoll.

Alla ärenden och dokument finns inte här. Du hittar till exempel inte dokument som hör till bygg- och miljökontorets verksamhet, dessa registreras i ett annat verksamhetssystem.

I diariet hittar du också några externa användare som valt att använda kommunens system.

Söker du information om dokument eller ärenden registrerade före januari 2007 eller vill se dokumentet i fulltext kontaktar du respektive registrator via kommunens växel på telefonnummer 011-15 00 00.

Tekniska problem: Just nu kan vi inte lista ärenden och dokument när du väljer Samhällsplaneringsnämnden. Vi jobbar på detta och hoppas åtgärda problemet så fort som möjligt nu i juni.

Sök på ett eller flera kriterier

Dokument

Dokumentets innehåll Protokollsutdrag Tekniska nämndens sammanträde 12 juni 2019 § 107 Justering av avgift för bilpoolen - TN 2019/0315
Handläggare / Kontaktperson Christin Andersson
Avsändare Tekniska nämnden
Mottagare Vård- och omsorgskontoret
Telefon
Nämnd Vård- och omsorgsnämnden
Verksamhet Vård- och omsorgskontoret
Registreringsdatum 2019‑07‑12
Dokumentnummer VON F 2019/00274
Tillhör ärende
Skyddskod Allmän handling
Diarieplan

Offentlig eller sekretessbelagd
Alla allmänna handlingar i kommunens diarium är offentliga, utom de som är sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Du har rätt att läsa alla offentliga handlingar. Skälet till att handlingar blir skyddade av sekretess kan vara att de innehåller känsliga personuppgifter.

Offentlighetsprincipen är en del av tryckfrihetsförordningen som är en av Sveriges grundlagar.

Mer om offentlighetsprincipen