Budget

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 om budget 2021 och plan 2022-2024. Den 19 oktober kommer kommunfullmäktige att revidera budgeten genom en tilläggsbudget som tar hänsyn till eventuellt ändrade förutsättningar.

Budget 2021PDF (pdf, 29.5 MB)

Tidigare års budget

Budget 2020PDF (pdf, 7.5 MB)

Budget 2019PDF (pdf, 9.7 MB)

Budget 2018PDF (pdf, 6.7 MB)

Budget 2017PDF (pdf, 7.2 MB)

Budget 2016PDF (pdf, 8.6 MB)

Budget 2015PDF (pdf, 8.3 MB)

Budget 2014PDF (pdf, 11.8 MB)

Budget 2013PDF (pdf, 7.1 MB)

Budget 2012PDF (pdf, 5.8 MB)

Budget 2011PDF (pdf, 6.4 MB)

Budget 2010PDF (pdf, 2.5 MB)

Budget 2009PDF (pdf, 1.9 MB)

Budget 2008PDF (pdf, 775 kB)

Budget 2007PDF (pdf, 991.2 kB)

Budget 2006PDF (pdf, 957.7 kB)

Budget 2005PDF (pdf, 700.6 kB)

Budget 2004PDF (pdf, 1.7 MB)

Budget 2003PDF (pdf, 932.2 kB)

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping