Budget

Beslut om budget för år 2020 togs av kommunfullmäktige i november 2019.

Budget 2020PDF (pdf, 6.9 MB)

Tidigare års budget

Budget 2019PDF (pdf, 9.7 MB)

Budget 2018PDF (pdf, 6.7 MB)

Budget 2017PDF (pdf, 7.2 MB)

Budget 2016PDF (pdf, 8.6 MB)

Budget 2015PDF (pdf, 8.3 MB)

Budget 2014PDF (pdf, 11.8 MB)

Budget 2013PDF (pdf, 7.1 MB)

Budget 2012PDF (pdf, 5.8 MB)

Budget 2011PDF (pdf, 6.4 MB)

Budget 2010PDF (pdf, 2.5 MB)

Budget 2009PDF (pdf, 1.9 MB)

Budget 2008PDF (pdf, 775 kB)

Budget 2007PDF (pdf, 991.2 kB)

Budget 2006PDF (pdf, 957.7 kB)

Budget 2005PDF (pdf, 700.6 kB)

Budget 2004PDF (pdf, 1.7 MB)

Budget 2003PDF (pdf, 932.2 kB)

Kontakt