Norrköpings fond för riktade insatser

Översikt - Steg 1 av 4

1. Om Norrköpings fond för riktade insatser

Obs! Fonden för riktade insatser är just nu pausad för inkommande ansökningar.

Med anledning av coronakrisen beslutade kommunstyrelsen att kvarvarande medel från Norrköpings fond för integrationsinsatser ska övergå till en ny fond som innefattar stöd till riktade insatser. Syftet med den nya fonden är att möjliggöra för föreningslivet och aktörer i det civila samhället att genomföra insatser för att främja inkludering och integration samt att nå och engagera dem som påverkats av coronakrisen.
Norrköpings fond för riktade insatser är organisatoriskt inrättad under kommunstyrelsens kontor, men administreras av kultur- och fritidskontoret som ansvarar för kommunens övriga sökbara bidrag till föreningslivet och civilsamhället.

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping

Andreas Lind
Kultur- och fritidskontoret

Dokument