Kommunalskatt och kyrkoavgifter i Norrköping

Utdebitering

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kommunen

21,03

21,28 (1)

21,25 (2)

21,75 (3)

21,75

21,75

Landstinget

10,92

10,67 (1)

10,70 (2)

10,7

10.70

10,70

Summa kommunalskatt

31,95

31,95

31,95

32,45

32,45

32,45

Kyrkoavgifter

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

1,20

Totalt

33,12

33,12

33,12

33,62

33,62

33,65

(1) Skatteväxling genomfördes med 25 öre på grund av att huvudmannaskapet för hemsjukvården flyttades från landstinget till länets kommuner.

(2) Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni (KS 2014/0353 § 39) om godkännande av Samverkansavtal om regionalt utvecklingsarbete i Östergötland. För att kompensera regionen för bortfall av kommunala bidrag framgår det av samverkansavtalet att parterna är överens om en ekonomisk reglering mellan regionen och kommunerna. Regleringen innebär att regionen från och med den 1 januari 2015 höjde skatten med 0,03 procentenheter och att respektive kommun sänker sin skattesats i motsvarande omfattning.

  • (3) Skattehöjning med 0,50 procentenheter vilket gav ett tillskott på cirka 134 mnkr för år 2016. För 2018 motsvarar en höjning av skatten med 0,50 procentenheter 144 mnkr.

Hit går dina skattepengar

Hur mycket betalar du som Norrköpingsbo i skatt? Vilket resultat redovisade kommunen föregående år och till vad gick pengarna? Vad tänker kommunen satsa på i år?

På de här sidorna får du svar på frågor som har med Norrköpings kommuns ekonomi att göra.
Ekonomidirektör Petter Skill berättar var kommunskatten vi betalar tar vägen. Hur fördelas dina skattepengar i kommunens verksamheter?