Norrköpings sociala investeringsfond

Översikt - Steg 1 av 6

1. Om Norrköpings sociala investeringsfond

Syftet med fonden är:

  • Hitta förebyggande arbetsmetoder som tidigt bryter negativ händelseutveckling hos barn och unga i Norrköping.
  • På sikt minska den risken för långvarig arbetslöshet.
  • Metodutveckla kommunens verksamhet med fokus på nämndövergripande samverkan.
  • Fånga både mänskliga och ekonomiska vinster i att arbeta med tidiga och förebyggande insatser.

Vinster för kommunen och den enskilda

För kommunens del kan de ekonomiska vinsterna handla om minskat behov av resurser, som färre placeringar av barn och unga, minskade insatser från elevhälsan eller färre utredningar av skolpsykolog.

För den enskilde människan handlar vinsterna om en framtid med utbildning, jobb och egen försörjning.

Överskottet används till framtida investeringar

När effekterna av investeringen börjar synas, när de kommunala kostnaderna minskar till följd av investeringen, ska nämndens/nämndernas ekonomiska ramar minskas med motsvarande belopp. Överskottet ska sedan markeras i bokslutet och öronmärkas för att användas för framtida sociala investeringar. På det sättet kommer fonden kontinuerligt att fyllas på och nya sociala investeringar kan göras.

Effekterna ska utvärderas

Både de ekonomiska och mänskliga vinsterna ska utvärderas i samtliga investeringar. När man ser att en investering ger ekonomiska och mänskliga vinster kan det bli aktuellt att implementera arbetsmetoden i ordinarie verksamhet.

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping

Sara Birgersson
Folkhälsostrateg