Checklista för hållbara arrangemang

Vi vill ha ett hållbart Norrköping som är tillgängligt för alla. Där alla har möjlighet att delta på lika villkor och med bästa tanke på klimat, miljö och etik. Därför har Norrköpings kommun tagit fram en checklista för att underlätta för dig som arrangör av olika konferenser, event och arrangemang att göra din aktivitet mer hållbar och tillgänglig.

I checklistan hittar du tips, idéer och rekommendationer att tänka på, både när du planerar din aktivitet och under själva genomförandet.

Checklista för hållbara arrangemangPDF (pdf, 304.1 kB)

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping