Demokrati- och människovärdedagar

26 januari till 6 februari 2020

Ett demokratiskt samhälle har en värdegrund som kan delas av alla och som inte är beroende av nationalitet, trosuppfattning eller politisk åskådning. En levande demokrati kräver av oss alla att vi ständigt arbetar för det öppna samhället och att vi står emot det som hotar öppenheten och mångfalden.

2020 års aktiviteter är även i år ett samarrangemang med Svenska kyrkan i Norrköping.

Fokus under dessa dagar är:

 • Hur försvarar vi demokrati- och människovärde?
 • Hur kan vi tillsammans arbeta för öppenhet och mångfald i Norrköping?

Program

Under dagarna händer det mycket i staden. Gå med i fackeltåget för demokrati och människovärde, lyssna på intressanta föreläsningar, sång och musik, se på teater eller varför inte gå på en utställning?

Alla arrangemang under dagarna är kostnadsfria, om inget annat uppges.

Se programmet för hela evenemanget här:

Program för Demokrati- och människovärdedagarna 2020PDF (pdf, 1.4 MB)

Medarrangörer till årets arrangemang:

 • ABF Bergslagsgården i Norrköping
 • Arbetets Museum
 • Byrån mot diskriminering i Östergötland
 • CNEMA
 • Föreningen Bosnien-Hercegovina
 • Föreningen ”Ett Norrköping för alla”
 • Galleri Kameont
 • Hyresbostäder i Norrköping
 • Kulturspåret
 • LO-disktriktet Mellansverige
 • Mosaiska församlingen i Norrköping
 • Föreningen Synagogans vänner
 • Portalen
 • Norrköpings Fristadsförfattare
 • Norrköpings Stadsbibliotek
 • Norrköpings Stadsmuseum
 • Vänskapsförbundet Sverige-Israel

Förintelsens minnesdag 27 januari

Förintelsens minnesdag uppmärksammas den 27 januari varje år. Minnesdagen ska vara en dag för reflektion och samtal om människovärde, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är en dag att visa sitt motstånd för intolerans, rasism, nazism och främlingsfientlighet – att skapa handlingskraft idag och in i framtiden.

Den 27 januari 1945 var den dag som koncentrations- och förintelselägret i Auschwitz befriades. År 1999 proklamerade dåvarande statsministern i Sverige, Göran Persson, den 27 januari till att bli en officiell minnesdag för Förintelsens offer.

Läs mer om Förintelsens minnesdag hos Forum för levande historia

Mångfald

Norrköping ska vara en integrerad stad där alla behövs, respekteras och kan känna trygghet.

Mångfald utgörs av människor med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Målet är att utveckla och tillvarata mångfalden.

Mångfald handlar om att ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk bakgrund, ålder, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Det ska dessutom gälla båda könen. Det ska råda jämställdhet.

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping

Anne Olofsson
Koordinator

Kommunstyrelsens kontor