Demokratifrågor

Inom begreppen välfärd och hållbar utveckling finns också demokratifrågorna. De är grundläggande i vårt samhälle. Den strategi och de perspektiv som genomsyrar kommunens olika beslut inom demokratiområdet är:

  • att värna, stärka och utveckla den representativa demokratin.
  • att finna former för att öka det medborgerliga deltagandet.
  • att utveckla mötesplatser och lyfta fram värdet av ömsesidiga samtal.

Kommunfullmäktige har i olika sammanhang beslutat om utvecklingen av kommunens demokratiarbete. Bland annat att:

  • utveckla arbetssätt inom kommunfullmäktige och mellan kommunfullmäktige och kommunens nämnder
  • utveckla former för samverkan med och deltagande från medborgarna
  • lyfta fram och främja värdet av samspel och dialog både inom kommunens organisation och med medborgarna.

Förslag från medborgarna

Kommunfullmäktige har bestämt att medborgare som är folkbokförda i kommunen får lämna förslag till fullmäktige, så kallade medborgarförslag.

Läs mer om medborgarförslag

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping

Pär Höglund
Kanslichef