Fossilfritt Östergötland

Omställningen till ett fossilfritt samhälle är i full gång och går lättare än många tror. I Östergötland och Norrköping finns många goda initiativ som visar hur lönsamhet och välfärd kan öka i takt med att utsläppen minskar. Norrköpings kommun samarbetar med ett flertal lokala och regionala representanter från näringsliv, politik och forskning för att uppnå ett fossilfritt samhälle.

Norrköping bidrar till klimatomställningen tillsammans med initiativet Fossilfritt Sverige som samlar mer än 200 aktörer som antagit utmaningen utifrån det nya globala klimatavtal som världens länder enades om i Paris. Det innebär att vi tillsammans jobbar för att hålla den globala uppvärmningen väl under två grader, med sikte på 1,5 grad.

Genom att ingå i initiativet Fossilfritt Sverige visar Norrköping ett starkt engagemang och ledarskap för att uppnå det fossilfria samhället Så visar vi vägen till en hållbar framtid.

Tillsammans med de 200 aktörerna inom Fossilfritt Sverige har Norrköping undertecknat initiativet för att:

  • Världen behöver bli fossilfri. Vi ser positivt på att Sverige går före med ambitionen att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.
  • Våra verksamheter ska bidra. Vi kan visa upp hur våra egna utsläpp ser ut idag och har tydliga mål för våra utsläppsminskningar.
  • Vi utmanar andra, i Sverige och i världen. Vi välkomnar våra motsvarigheter att ansluta sig, göra egna insatser och att utmana sig själva och oss.

Konferensen 2017

Fotografi från konferensen Fossilfritt Östergötland 2017. På bilden syns presentationsskärmen och många människor sittandes kring bord.

Den 21 april 2017 gick startskottet för Fossilfritt Sveriges turné genom landet. Först ut var Norrköping och konferensen Fossilfritt Östergötland. På konferensen fick vi träffa Karolina Skog, miljöminister, Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, Karin Jonsson, kommunalråd i Norrköpings kommun samt lokala och regionala representanter från näringsliv, politik, forskning och civilsamhälle.

Video: Se delar från konferensen

Podden från konferensen

Under konferensen sände Fossilfritt Sverige en podcast där konferensdeltagarna intervjuades av Peter Söderberg.

Lyssna på podden!