Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Globala Norrköping

Här finns information om Globala Norrköping och Globala veckorna.

Vad är Globala Norrköping?

Norrköping är sedan 2012 en Global kommun. Det innebär att kommunen tillsammans med Sida och lokala aktörer vill lyfta lokala och globala samband och visa på hur vi alla kan vara med och bidra till en hållbarare värld.

Genom att arrangera årliga Globala veckor vill vi inspirera till ett globalt engagemang och bidra till en ökad kunskap och ett ökat intresse för de Globala målen!

Norrköpings kommun är också en av deltagarna i Svenska FN-förbundets kommunikationsprojekt Glokala Sverige som även det handlar om att öka kunskapen om Globala målen.

Är du intresserad av att delta med aktiviteter under kommande Globala veckor? Vi välkomnar stort som smått!

Välkommen att höra av dig!

Globala veckorna 2023

I år äger Globala veckorna rum 18-25 november. Tema är Återbruk - att ge både saker och människor en andra chans. Genom att reparera saker som är trasiga, dela saker med andra till exempel genom att byta eller låna och genom att skänka saker vidare till hjälporganisationer kan du minska ditt avfall och därmed också din klimatpåverkan.

Det är inte bara saker som kan få en andra chans utan även människor, därför har vi valt att vidga begreppet återbruk till att omfatta alla slags resurser – ge både saker och människor en andra chans!

Under Globala veckorna kommer du få många bra tips på hur du kan återbruka men även lära dig mer om hur trasiga prylar kan repareras.

Mer information om Globala veckorna och årets program på Visit Norrköping

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Karin Faxér
Miljöstrateg

Samhällsbyggnadskontoret, Ekologisk hållbarhet