Globala Norrköping

Här finns information om Globala Norrköping och Globala veckorna.

Vad är Globala Norrköping?

Norrköping är sedan 2012 en Global kommun. Det innebär att kommunen tillsammans med Sida och lokala aktörer vill lyfta lokala och globala samband och visa på hur vi alla kan vara med och bidra till en hållbarare värld.

Genom att arrangera årliga Globala veckor vill vi inspirera till ett globalt engagemang och bidra till en ökad kunskap och ett ökat intresse för de Globala målen!

Norrköpings kommun är också en av deltagarna i Svenska FN-förbundets kommunikationsprojekt Glokala Sverige som även det handlar om att öka kunskapen om Globala målen.

Är du intresserad av att delta med aktiviteter under kommande Globala veckor? Vi välkomnar stort som smått!

Välkommen att höra av dig!

Globala veckorna tioårsjubilerar

I år arrangeras Globala veckorna för tionde året i rad! Veckorna kommer att gå av stapeln mellan den 10 och 20 november. Temat för jubileumsåret är ”Hållbara Norrköping – gemensamt och tillsammans” där vi vill lyfta ett hållbart samhälle, hållbar konsumtion och produktion samt vikten av att alla känner sig inkluderade. Vi sätter fokus på globalt mål 11 kring hållbara städer, globalt mål 12 kring hållbar konsumtion och produktion samt global mål 16 kring fredliga och inkluderande samhällen. Under veckorna kommer det att erbjudas en mängd olika aktiviteter som exempelvis filmvisning, föreläsningar och trapplopp.

Mer information om Globala veckorna samt anmälan av aktivitet (visit.norrkoping.se)

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping

Karin Faxér
Miljöstrateg

Kommunstyrelsens kontor, utrednings- och utvecklingsenheten