Globala Norrköping

Vad är Globala Norrköping?

Norrköping är sedan 2012 en Global kommun. Det är ett samarbete med Sida som handlar om att lyfta globala utvecklingsfrågor i kommunen. Sedan tre år tillbaka har Globala Norrköping i samverkan med Sida och lokala aktörer i Norrköping arrangerat Globala veckor med en mängd olika aktiviteter för att inspirera till ett globalt engagemang. Globala veckorna infaller under två veckor i november.

Är du intresserad av att delta med aktiviteter under årets Globala veckor?

Välkommen att höra av dig!

Globala veckorna och Framtidsveckan 2018

Globala veckorna kommer även 2018 att samarrangeras med Framtidsveckan. Kampanjveckorna pågår mellan den 10 och 25 november. Under dessa två veckor erbjuds en mängd olika globala aktiviteter i kommunen - föreläsningar, film, provsmakning av global mat, utställningar och ett Globalt torg. Invigning sker den 10 november på scenen i Mirum galleria.

Syftet med kampanjveckorna är att öka intresset och engagemanget för globala utvecklingsfrågor och de Globala målen, men även att lyfta upp goda exempel på globala projekt som pågår i kommunen. Alla aktiviteter som erbjuds kommer att visas i ett kalendarium.

Läs mer om vilka aktiviteter som arrangeras i kalendariet

 

Kontakt