Inriktningsdokument för miljöpolitiken

I augusti 2017 antog kommunfullmäktige ett Inriktningsdokument för miljöpolitiken i Norrköpings kommun. Inriktningsdokumentet är framtaget i bred samverkan mellan samtliga politiska partier som finns representerade i kommunfullmäktige. Tillsammans har man enats om sex prioriterade områden för den långsiktiga miljöpolitiken:

  • Hållbar samhällsplanering
  • Friskt vatten
  • Energieffektivitet och 100 procent förnybart
  • Grön ekonomi
  • Giftfri miljö
  • Biologisk mångfald
Inriktningsdokument för miljöpolitiken i Norrköpings kommunPDF (pdf, 1.8 MB)
Kontakt
Johanna Moberg
Miljöcontroller

Utrednings- och utvecklingsenheten