Jakten på plasten

Norrköpings kommun driver tillsammans med Uppsala, Eskilstuna och Linköping ett projekt för att minska klimatpåverkan från plast i kommunal verksamhet. Projektet kallas i korthet "Jakten på plasten".

Projektet stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden och pågår från september 2017 till december 2020. Syftet med projektet är att minska kommunernas miljö- och klimatpåverkan från plast.

Logotyp för den Europeiska regionala utvecklingsfonden
4 000 ton koldioxidutsläpp
på grund av fossil plast

De största kommunerna i Östra Mellansverige orsakar ungefär 4 000 ton koldioxidutsläpp per år, där orsaken till stor del beror på användningen av olika arbetsmaterial av fossil plast. Till exempel finns fossil plast i bland annat skoskydd, handskar, förkläden, soppåsar, muggar och bestick. Genom att införa strängare krav i upphandlingar av dessa slags produkter och förändrade arbetssätt hos enheterna kan en stor del av utsläppen minskas.

Kartläggning av plastflöden

Projektet innebär bland annat en kartläggning av befintliga plastflöden i kommunerna, en klimat- och miljöbedömning av identifierade plastprodukter och utveckling av upphandlingskriterier för de plastprodukter som identifieras som särskilt angelägna. Förhoppningen är att de deltagande kommunerna kommer att kunna minska den fossila plastanvändningen och istället gå över till produkter producerade av bioråvara alternativt återvunnen plast.

Resultat av kartläggning för

Norrköpings kommun

Kartläggningen är baserad på inköp av plastprodukter under 2016. Det är bara de kommunala verksamheterna som kartlagts, inte de kommunala bolagen (till exempel Norrevo, Upplev Norrköping med flera). De produkter som undersökts är bland annat plastfickor, skoskydd, handskar, bägare, förkläden, tallrikar och bestick som används i kommunens förskolor, skolor, dagverksamheter med mera.

Kontakt
Karin Faxér
Miljöstrateg

Kommunstyrelsens kontor, utrednings- och utvecklingsenheten