Klimatanpassning

Klimatanpassning handlar om att sätta in åtgärder för att anpassa samhället efter klimatförändringarna, både de som redan märks av idag och de som kan påverka oss i framtiden.

Kommunen har en viktig roll när det gäller klimatanpassningsåtgärder. Det beror på att det är kommunen som ansvarar för bland annat stadsplanering, vatten- och avfallshantering, säkerhet med mera.

Norrköpings kommun har en överenskommelse att samverka med SMHI och Linköpings Universitet i klimatanpassningsarbetet.

Om klimatanpassning

Dagens samhälle är anpassat och byggt efter ett visst klimat. Med förändringarna i klimatet kommer även förutsättningarna för hur samhället ska se ut och fungera förändras.

Redan nu märker vi av omställningar i väderlek och temperatur. Vädret överlag riskerar att bli mer extremt med mer intensiva nederbördsperioder och högre vattenflöden - men även torka och värmeböljor. Vi måste redan nu förbereda samhället för att lättare kunna hantera dessa förändringar. Det är det klimatanpassning handlar om.

Om klimatförändringar

I Norrköping kommer klimatförändringarna bland annat innebära:

 • högre temperaturer
  (fram till år 2100 beräknas temperaturen stiga med
  3–5 grader)
 • värmeböljor som blir längre och vanligare
 • fler och längre perioder med torka
 • lägre flödesnivåer i vattendragen under sommaren
 • högre flödesnivåer i vattendragen under vintern (risk för översvämningar)
 • mindre vårflod
 • längre vegetationsperiod
 • förflyttade vegetationszoner
 • ökad nederbörd (år 2100 beräknas nederbörden öka med 20–30%)
 • mer regn än snö under vintern
 • skyfall

 

Råd vid värme

Det är viktigt att ha en bra beredskap och kunskap vid långvarig värme eller värmebölja. Här hittar du åtgärder som du kan göra om det blir varmt under sommaren.

Åtgärder när det blir varmt - pedagogisk verksamhetPDF (pdf, 783 kB)

Kontakt
Merja Willman
Koordinator

Kommunstyrelsens kontor

Klimatanpassnings-
konferens i Norrköping

Klimatanpassningskonferensen Nordic Conference on Climate Change Adaptation hålls 23 - 25 oktober 2018 på Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping.

Läs mer om konferensen här

Läs mer om Klimatanpassning

För att minska sårbarheten inför nuvarande och kommande klimatförändringar har en riktlinje för klimatanpassning tagits fram inom Norrköpings kommun.
Klimatanpassning i Norrköpings kommun

Vill du veta mer om Klimatanpassning?
SMHI har tagit fram en Klimatanpassningsportal med all information du kan tänkas behöva:
Besök Klimatanpassningsportalen

Där finns en lathund som gör det enklare för kommuner att starta och driva arbetet med klimatanpassning. Den finns på SMHI:s hemsida:
Lathund för klimatanpassning på smhi.se

Regeringen har tagit fram ett förslag till en nationell klimatanpassningsstrategi:
Nationell strategi för klimatanpassning på regeringen.se