Klimatanpassning

Klimatanpassning handlar om att sätta in åtgärder för att anpassa samhället efter klimatförändringarna, både de som redan märks av idag och de som kan påverka oss i framtiden.

Kommunen har en viktig roll när det gäller klimatanpassningsåtgärder. Det beror på att det är kommunen som ansvarar för bland annat stadsplanering, vatten- och avfallshantering, säkerhet med mera.

Norrköpings kommun har en överenskommelse att samverka med SMHI och Linköpings Universitet i klimatanpassningsarbetet.

Om klimatanpassning

Dagens samhälle är anpassat och byggt efter ett visst klimat. Med förändringarna i klimatet kommer även förutsättningarna för hur samhället ska se ut och fungera förändras.

Redan nu märker vi av omställningar i väderlek och temperatur. Vädret överlag riskerar att bli mer extremt med mer intensiva nederbördsperioder och högre vattenflöden - men även torka och värmeböljor. Vi måste redan nu förbereda samhället för att lättare kunna hantera dessa förändringar. Det är det klimatanpassning handlar om.

Om klimatförändringar

I Norrköping kommer klimatförändringarna bland annat innebära:

 • högre temperaturer
  (fram till år 2100 beräknas temperaturen stiga med
  3–5 grader)
 • värmeböljor som blir längre och vanligare
 • fler och längre perioder med torka
 • lägre flödesnivåer i vattendragen under sommaren
 • högre flödesnivåer i vattendragen under vintern (risk för översvämningar)
 • mindre vårflod
 • längre vegetationsperiod
 • förflyttade vegetationszoner
 • ökad nederbörd (år 2100 beräknas nederbörden öka med 20–30%)
 • mer regn än snö under vintern
 • skyfall

 

Kontakt

Klimatanpassnings-
konferens i Norrköping

Klimatanpassningskonferensen Nordic Conference on Climate Change Adaptation hålls 23 - 25 oktober 2018 på Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping.

Läs mer om konferensen här

Läs mer om Klimatanpassning

Vill du veta mer om Klimatanpassning?
SMHI har tagit fram en Klimatanpassningsportal med all information du kan tänkas behöva:

Besök Klimatanpassningsportalen


Där finns en lathund som gör det enklare för kommuner att starta och driva arbetet med klimatanpassning. Den finns på SMHI:s hemsida:


Lathund för klimatanpassning på smhi.se

 

Regeringen har tagit fram ett förslag till en nationell klimatanpassningsstrategi

Nationell strategi för klimatanpassning på regeringen.se