Mångfald och integration

Norrköping ska vara en integrerad stad där alla behövs, respekteras och kan känna trygghet. Det slår Norrköpings kommun fast på olika sätt i sin mångfaldsplan och jämställdhetsplan.

Genom ett medvetet arbete ger integration och mångfald möjlighet för bättre kvalitet och arbetsmiljö. Mångfald utgörs av människor med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Målet är att leda, utveckla och tillvarata mångfalden.

Mångfald handlar dessutom om att ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk bakgrund, ålder, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Det ska dessutom gälla båda könen. Det ska råda jämställdhet.

Kontakt
Heléne Styrenius

Utrednings- och utvecklingsenheten Kommunstyrelsens kontor