#snyggaretryggareNorrköping

Tillsammans hjälps vi åt att göra Norrköping till en renare och snyggare stad.

2016 startade kommunen en kampanj för ett snyggare och tryggare Norrköping. Vi är glada och tacksamma för att alla Norrköpingsbor hjälper till att hålla Norrköping rent.

#snyggaretryggareNorrköping vill vara en positiv uppmaning till alla som bor i Norrköpings kommun att slänga skräpet där det hör hemma – i papperskorgen.

Engagemanget att hjälpa till med att hålla Norrköping rent är stort hos kommuninvånarna och det har Norrköpings kommun tagit fasta på. I den fortsatta kampanjen kommer även Norrköpingsbor att lyftas fram som ambassadörer. Vi samarbetar även med tre av våra elitklubbar i staden – Norrköping Dolphins, IFK Norrköping och Vita Hästen.

Vad gör vi?

Kampanjen löper över flera år och under 2016 användes IFK Norrköping som ambassadörer för att lyfta budskapet om att alla ska hjälpa till att hålla Norrköping rent - och tillsammans kan vi göra Norrköping till en snyggare och tryggare stad för alla. Årets kampanjfilm med Vita Hästen kan du se här nedan.

Kampanjfilmer

2018 hade en ny kampanjfilm premiär i samband med Vita Hästens hemmamatch mot AIK - tillsammans med spelare från Vita Hästens senior- och ungdomslag.


Året därpå, I samband med IFK Norrköpings hemmapremiär den 2 april 2017, premiärvisades en ny kampanjfilm - denna gång tillsammans med fotbollsspelarna David Mitov Nilsson, Niclas Eliasson och Karl Holmberg från IFK Norrköping.

Vanligaste skräpet och var det finns

I stadsmiljö

Det absolut vanligaste skräpet i tätorter är cigarettfimpen. 62% av skräpet består av fimpar i de kommuner som mäter skräp. Runt 1 miljard fimpar hamnar på våra gator och torg per år.

I parker

Skräpmätningar i parkmiljö startades 2013. Precis som i stadsmiljö är fimpen det vanligaste skräpet, dock är andelen fimpar, snus och papper mindre i parker än vid mätningar gjorda i stadsmiljö.

Utmed kusten och i havet

Det mesta av skräpet utmed kusten och i havet består av plast. Naturen kan inte bryta ner plast helt, utan den bryts ner till mindre och mindre bitar, så kallad mikroplast. Dessa små, små plastpartiklar kan tränga in i de marina djurens celler och vävnader.

Vad kan vi göra åt nedskräpningen?

Det finns en rad åtgärder som kan få människor att sluta skräpa ner på längre sikt. Egentligen är det inte ett krångligt problem för människor att lösa, men det krävs en hel del insatser för att få till ett ändrat beteende.

Här kan du få tips och förslag på åtgärder mot skräpet:

Håll Norrköping Rent - Allt du behöver veta

Nedskräpning - Ett allvarligt problem

Vem skräpar ner och varför?

Nedskräpning sker i alla åldrar, enligt en undersökning med djupintervjuer som redovisas på Håll Sverige Rent. Trots att många blivit mer miljömedvetna och både källsorterar och köper ekologisk mat, medger människor att man skräpar ner ibland. Dock är självinsikten begränsad – det är alltid någon annan som är den ”verklige nedskräparen”. Ett annat resultat av undersökningen är alla tycker att det är de som är yngre än en själv som skräpar ner – oavsett hur gammal man är.

Hushållen, det vill säga alla invånare, är skyldiga att sortera ut returpapper, förpackningar, elavfall, batterier och grovsopor och lämna detta avfall till de insamlingssystem som finns. Det hushållsavfall som inte lämnas till producenternas insamlingssystem ska lämnas till kommunens insamling.

Skräp leder till otrygghet

Nedskräpning leder till en negativ spiral. Skräp föder skräp, som leder till klotter och skadegörelse, som i sin tur leder till otrygghet. Det här visar ett flertal studier.

Människor uppfattar helt enkelt det som okej att slänga skräp på en plats som redan är nedskräpad. Till slut förlorar vi respekten för platsen och den skräpiga platsen upplevs som otrygg.

I en kvalitativ undersökning som Håll Sverige Rent låtit göra framkom att skräpiga områden förknippas med otrygghet och att man inte vill bo i ett område där det är skräpigt eftersom det betyder att de som bor där inte bryr sig.

Vidare läsning om arbetet mot en renare stad