Koncernledningsgrupp Norrköpings kommun

Den strategiska koncernledningsgruppens gemensamma uppdrag är att leda, samordna, följa upp och samverka för att utveckla övergripande koncernfrågor.

Personerna består av representanter både från kommunala bolag och kommunen. Gemensamma möten genomförs en gång per månad ute i verksamheterna.

Koncernledningsgrupp Norrköpings kommun

Utökad strategisk ledningsgrupp

Utökad strategisk ledningsgrupp består av ledningsgrupperna till de chefer som ingår i den strategiska koncernledningsgruppen.

Den 30 november 2022 samlades den utökade ledningsgruppen för en första träff. Här kan du ta del av dokumentationen.

Utökad strategisk ledningsgrupp

Kontakt
Kommunikationsavdelningen

Kontakta oss om du har frågor eller har information som du önskar publicera.