Utökad strategisk ledningsgrupp

Utökad strategisk ledningsgrupp består av ledningsgrupperna till de chefer som ingår i den strategiska koncernledningsgruppen, SKL.

Den 30 november 2022 samlades den utökade ledningsgruppen för en första träff. Det var cirka 120 personer närvarande som tillsammans leder det strategiska, taktiska och i viss mån även det operativa arbetet inom Norrköpings kommunkoncern. Mötet var en del i processen att skapa en tydlig, sammanlänkande styrkedja i kommunkoncernen.

Ett huvudmål med mötet är att ledningsgrupperna ska lära känna varandra i syfte att stärka samverkan och samarbetet för att lösa välfärdsuppdraget och bidra till att Norrköping är en trygg, välmående och utvecklingsstark stad.

Innehåll och dokumentation

  • Anna Selander inledde mötet med att välkomna samtliga i rummet. Här kan du ta del av Anna Selanders presentation:
    Presentation Anna Selander Powerpoint, 15 MB.
  • En upplyftande presentation av varje ledningsgrupp i rummet gavs genom att grupperna beskrev sin grupp med tre ord. Se orden samlade i ett ordmoln nedan.
Ordmoln Utökad strategisk ledningsgrupp
  • För att ytterligare stärka bandet mellan medlemmarna i ledningsgrupperna, genomfördes ett energimingel. Uppgiften var att samtala med någon från en annan del av organisationen om sina framtidsutsikter, möjligheter och de samarbetsmöjligheter som finns som i sin tur kan möjliggöra verklighet av framtidsutsikterna.
  • Mötet avslutades med en inspirerande föreläsning av Anna Sandborgh på temat Roller och uppdrag för ledare i en politiskt styrd organisation. Här kan du ta del av Anna Sandborghs presentation:
    Presentation Anna Sandbogh Powerpoint, 1.6 MB.
Kontakt
Kommunikationsavdelningen

Kontakta oss om du har frågor eller har information som du önskar publicera.