Beredskapsveckan 2023

Beredskapsveckan (tidigare Krisberedskapsveckan) arrangeras årligen av MSB. Den genomförs för sjunde året i rad 2023 och pågick 25 september till 1 oktober. Syftet var att få fler människor att stärka sin egenberedskap och att motivera kommuner, statliga myndigheter, företag och ideella organisationer att engagera sig i Sveriges beredskap för kriser och krig.

Tema för beredskapsveckan 2023: Öva!

Med 2023 års tema Öva! ville Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) få fler människor att gå från tanke till handling och ta det sista praktiska steget för att skaffa sig en god egenberedskap för att klara sig en vecka utan samhällets stöd vid kriser och krig. Genom att öva blir man medveten om sin egen förmåga och vad man behöver göra för att stärka sin hemberedskap.

För att lyfta temat Öva! erbjöd MSB materialet Sju dagar som motsvarar den vecka som allmänheten förväntas klara sig utan samhällets stöd vid en kris. Materialet består bland annat av en folder med enkla övningar för sju dagar och tips för en god egenberedskap. Sju dagar heter även en digital övning för privatpersoner som MSB tagit fram till årets Beredskapsvecka och som utmanar vår hemberedskap vid ett längre elavbrott, msb.se/hemberedskap

Det här hände i Norrköping

I samband med beredskapsveckan fanns vi på plats på Stadsbiblioteket i Norrköping den 27–28 september. Representanter från Norrköpings kommun och frivilliga försvarsorganisationer; Röda Korset, Sjövärnskåren, Lottakåren, Motorcyklistkåren och Bilkåren fanns med.

Det pågick även en kampanj i sociala medier med filmer som vände sig till gymnasieungdomar, 15-19 år, se längre ner. Vi syntes på stadsinformationstavlor runt om i Norrköping med budskapet "Öva för att klara en vecka i kris" inför beredskapsveckan.

Stadsinformationstavla beredskapsveckan

Krisberedskap i Norrköping

Norrköpings kommun arbetar ständigt med beredskapsfrågor i olika former och har bland annat tagit fram en broschyr, där du kan läsa mer om hur du kan öva för att klara en kris:

Var förberedd om krisen eller kriget kommer Pdf, 1.4 MB.

Broschyren finns även i tryckt format att hämta på kontaktcenter och stadsbiblioteket.

Fyra fördjupningsämnen

I Norrköping arbetar vi med fyra fördjupningsämnen utifrån broschyren "Var förberedd om krisen eller kriget kommer" som också hänger ihop med årets tema för beredskapsveckan som är Öva:

 • strömavbrott
 • desinformation och filterbubblor
 • försvarsvilja och frivilligorganisationer
 • VMA - Viktigt meddelande till allmänheten

I år har fyra filmer tagits fram som vänder sig till gymnasieungdomar, som tar upp dessa ämnen. Filmerna kommer att visas på sociala medier och du kan även ta del av dem här nedan samt läsa mer information om varje ämne.

Det är inte bara lampor och mobilladdaren som slutar fungera vid ett strömavbrott. Även vatten, avlopp, telefoni och värmen kan påverkas.

Ett strömavbrott kan inträffa när som på året och kan orsakas av extremväder så som storm, snöoväder eller åska. Det kan även bero på tekniska fel, sabotage eller vandalism.

Hur förbereder du dig för strömavbrott?

 • Ficklampor med batterier
 • Batteri- eller solcellsdriven radio
 • Vatten
 • Nödladdare/powerbank för mobil

Vad kan du göra när det blir ett strömavbrott?

 • Kontrollera att det inte är en säkring eller jordfelsbrytare som löst ut.
 • Lyssna på P4 som är informationskanalen
 • Vid kall väderlek, samla familjen i ett rum för att lättare hålla värmen
 • Gå aldrig nära nedfallna elledningar då de kan vara strömförande.
 • Stäng av hushållsmaskinerna som var igång innan strömavbrottet, exempelvis spis, strykjärn och plattång. Så inte denna utrustning blir en brandfara är väl strömmen kommer tillbaka.

(Källa: Krisinformation.se)

Läs mer om din krisberedskap

Vad menas med desinformation?
Information som avsiktligen är falsk eller vilseledande för att utnyttja sårbarheter, åstadkomma skada eller påverka människor, organisationer eller ett land på olika sätt.

Hur påverkar desinformationen oss?
Desinformationen, också känt som ”fake news”, kan bedrivas för att påverka människors attityder, handlingar och åsikter, skapa splittringar i samhället, att driva en viss fråga för bland annat politisk eller ekonomisk vinning eller att stötta en främmande eller dold agenda.

Fri debatt, åsiktsskillnader och att försöka övertyga andra är viktiga delar i ett fungerande demokratiskt samhälle. Korrekt och bekräftad information gör det möjligt för människor att fatta väl avvägda beslut. Att undanhålla eller påverka tillförlitligheten på informationen motverkar på så sätt demokratin.

Hur kan jag skydda mig?

 • Var källkritisk, vilken typ av information tar jag till mig. Verkar det vara någons åsikt eller fakta?
 • När och var publicerades informationen och av vem. Är det gamla nyheter, är källan ett inlägg från sociala medier eller från ett trovärdigt företag eller myndighet?
 • Vad är syftet med den här informationen

Att som medborgare hantera information med ett granskande och kritiskt öga, speciellt i tider av oro och instabilitet, är en tillgång för vårt samhälle. Ett sunt förhållningssätt till all den information du får till dig idag är att alltid tänka efter kring avsändare och syfte. Var uppmärksam på innehåll som väcker speciellt starka känslor hos dig – det kan vara skapat för att göra just det.

Tänk efter innan du lajkar, kommenterar eller delar något nästa gång. Kan det vara så att du är med och bidrar till att sprida desinformation?

Filterbubblor
Mycket av det du gör på internet registreras och analyseras för att samla in så mycket information som möjligt om just dig och dina intressen. Det kan ses som ett ”oskyldigt” roligt test på dina sociala medier så som ”Vilken Disneykaraktär är du mest lik?”. Dessa test tillsammans med dina andra registrerade vanor på internet skapar underlag för att skapa en profil kring dig. Efter en tid kan du befinna dig i en filterbubbla, där det innehållet som visas på dina sociala medier blir skräddarsydda och bygger på dina tidigare vanor eller intressen. På så sätt kan du matas med tjänster och information som är väldigt snäv eller riktad. Genom att skapa filterbubblor kan det leda till att på grund av avsaknaden av fullständig och bred information bildas grupperingar och polariseringar i samhället.

Hur kommer du ur din filterbubbla?

 • Jämför ditt informationsflöde i sociala medier med dina vänner och familj, ser ni samma sak?
 • Klicka inte på test eller ”spännande artiklar” så kallade click bait.
 • Var källkritisk.
 • Följ eller prenumerera på sidor som är tillförlitliga och som har ett brett utbud på källor och perspektiv.

(Källa: Myndigheten för psykologiskt försvar. Tactical tech – datadetoxkit)

Läs mer om din krisberedskap

Vad menas med försvarsvilja?
Försvarsvilja handlar ytterst om insikten att alla vi som lever i Sverige är en del av det här landet, och att vi också måste vara beredda att göra vårt för att upprätthålla demokratin och friheten för oss själva och varandra. Att försvara och bevara vårt samhällsskick är en skyldighet men också en möjlighet. Vi ska tillsammans ta vara på den möjligheten.

I en krigssituation behövs soldater, men också industriarbetare, lastbilschaufförer, förskolepersonal, någon som städar akutmottagningar liksom många andra yrkesgrupper. Nästan alla kan drivas av en försvarsvilja och genom sitt arbete bidra till en god försvarsförmåga för att försvara vårt land och våra demokratiska rättigheter. Med det breda behovet kan i princip alla människor bidra till Sveriges försvarsförmåga. En ungdom eller pensionär kan kanske inte strida, men kan stödja på andra sätt i orostider.

Man kan givetvis ha olika typer av försvarsvilja:

 • Personlig, att ställa upp som personlig resurs inom olika verksamheter som ska bedrivas under höjd beredskap och krig.
 • Allmän, att tycka att det egna landet bör göra motstånd om det utsätts för statlig antagonism.
 • Understödjande, exempelvis att anse att mer offentliga medel borde satsas på totalförsvaret.

Försvarsvilja handlar inte bara om att försvara vårt land från krig, det innefattar även att vi hjälper varandra vid andra kriser och allvarliga händelser.

Hur kan vi stärka försvarsviljan?
Viljan att försvara Sverige stärks av att många tycker att Sverige är ett bra land att leva i. En annan viktig förutsättning är att man upplever sig vara en del av den samlade beredskapen och förstå sin roll i det civila, eller militära försvaret

Viljan att hjälpa varandra finns hos de allra flesta människor. De kriser som Sverige har gått igenom de senaste åren, som skogsbränder, terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm och pandemin har visat att det finns en stark vilja och förmåga hos många att hjälpa varandra när samhället hotas. Den viljan och beslutsamheten är grundläggande för Sveriges samlade styrka.

Hur kan du engagera dig lite extra?
I Sverige har vi 18 st frivilliga försvarsorganisationer som bidrar till vårt civila och militära försvar. Organisationerna är inriktade mot olika specialistkompetenser exempelvis brukshundar, radiokommunikation eller sjukvård.

Dessa frivilligorganisationer har ofta avdelningar för både ungdomar och vuxna. De erbjuder utbildning och övningar och de fyller en viktig roll i Sveriges kris- och krigsberedskap då de kan bistå samhället med hjälp när det uppstår särskilda behov av insatser.

De frivilliga försvarsorganisationerna är självständiga föreningar men deras uppgifter bestäms av Försvarsmakten och av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

(Källa: Försvarsmakten, FOI, MSB)

Läs mer om din krisberedskap

VMA står för Viktigt meddelande till allmänheten och är ett varningssystem för att snabbt kunna varna allmänheten om det har skett en allvarlig händelse i närområdet som kan hota liv, hälsa, egendom eller miljö.

VMA kan sändas ut på flera olika sätt. Det kanske mest kända sättet som förknippas med VMA är utomhusvarningssystemet ”Hesa Fredrik”, det testas fyra gånger per år och hörs främst inne i städerna. Förutom varning om allvarliga händelser kan systemet även sända signaler för flyg- och beredskapslarm, omedelbar krigsfara eller luftangrepp samt när faran är över. Det är olika larmsignaler för de olika larmen.

Lyssna och läs mer om larmen Så låter utomhuslarmen vid kris, krigsfara och krig - Krisinformation.se

Förutom Hesa Fredrik kan larmen sändas ut:

 • i Sveriges Radio P4 och SVT, som är beredskapskanaler.
 • som SMS till telefoner som finns registrerade inom berört område. Internet och i vissa appar.
 • som särskild varning kring kärnkraftverk.

Vad ska du göra om du hör eller läser ett VMA?

 • Gå inomhus
 • Stäng dörrar, fönster och om möjligt även ventilationen
 • Lyssna på Sveriges radio P4, SVT kanalerna eller text-tv.
 • Ta del av information på webbplatsen krisinformation.se
 • Ta del av information från informationsnumret 113 13

(Källa: MSB)

Läs mer om din krisberedskap

Vem är du i krisen?

Vet du vad du ska göra om vardagen vänds upp och ned? I en kris blir många saker vi tar för givna plötsligt problem som måste lösas. Att göra ingenting är egentligen inte ett alternativ: ingen vill frysa eller svälta.

Här kan du läsa mer om varför du och alla andra är viktiga i en krissituation. Och vad du kan göra för att förbereda dig bättre.

Vad skulle du vara bäst på i en kris? Gör test!

Preppa för en vecka

Du förväntas klara dig i en vecka utan samhällets hjälp vid ett strömavbrott. Därför är det bra att ha övat innan. Här kan du kliva in i en fiktiv kris som pågår under sju dagar. Antar du utmaningen?

Hemberedskap – Sju dagar

Hur vill du engagera dig?

Om krisen eller kriget kommer behöver vi alla hjälpas åt. Ifall du känner dina grannar blir det lättare att samarbeta och hjälpa varandra. Som en del av en förening eller frivillig försvarsorganisation kan du göra viktiga insatser.

Bli medlem i en frivillig försvarsorganisation

Kontakt
Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00