Information i samband med omvärldsläget

Invasionen av Ukraina och det förändrade säkerhetsläget i Europa väcker många tankar, känslor och även oro. Här hittar du information och länkar som kan komma till nytta för dig som kommuninvånare. Det rör sig bland annat om information om hur kommunen arbetar, krisberedskap, var man kan få stöd för att hantera oro och vart man kan vända sig om man vill hjälpa till.