Övergripande information i samband med Ukraina

Här hittar du information från svenska myndigheter och får veta mer om olika ansvarsområden.

Omvärldsläget

Samlad information från svenska myndigheter om vad vi vet just nu gällande situationen i Ukraina.

Vem hjälper till med vad?

Många olika myndigheter hjälps åt när det gäller Sveriges mottagande av asylsökande och nyanlända. Här får du veta mer om vilken aktör som ansvarar för vad.

Staten har det övergripande och ekonomiska ansvaret för Sveriges mottagande av asylsökande och nyanlända. Statliga myndigheter, kommuner och landsting har sedan olika uppgifter i mottagandet. Personer som söker asyl och nyanlända som har fått uppehållstillstånd har också olika rättigheter och skyldigheter.

Ansvarsfördelningen samt enskildas skyldigheter och rättigheter styrs av lagar och förordningar. Vissa är unika för mottagandet av asylsökande och nyanlända. Andra regelverk gäller för alla personer som bor och vistas i Sverige.

Här hittar du mer information om ansvarsfördelningen (skr.se)

Kontakt
Kontakt Norrköping

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 24 Norrköping