Trygghet och beredskap

Här hittar du både övergripande och lokal information som handlar om trygghet och säkerhet samt din egen beredskap. Genom att se till att man kan klara sig själv en tid om någonting händer, hjälper man till att frigöra samhällets resurser för de mest nödställda.

Trygghet, säkerhet, skyddsrum i Norrköping

Många är intresserade av att få veta mer om hur Norrköpings kommun arbetar med kris och säkerhet och även hur man själv kan förbereda sig inför kriser lokalt. Via länkarna kan du läsa mer om detta, och även om totalförsvarsfrågor som höjd beredskap och civilt försvar, där bland annat skyddsrum och Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) ingår.

Kris och säkerhet (norrkoping.se)

Skyddsrum, höjd beredskap och VMA (norrkoping.se)

Källkritik och informationssäkerhet

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk, och inte sprida vidare rykten så att man inte ofrivilligt hjälper till att förmedla felaktig information. Det kan också vara bra att vara extra noga med att inte öppna okända länkar i mejl.

Kontakt
Kontakt Norrköping

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 24 Norrköping