Risker i Norrköpings kommun

Här hittar du information om hur kommunen arbetar med risker. Arbetet ska öka kommunens förmåga at hantera oönskade risker. Samt information om olika risker och hur du kan förbereda dig för dem.

Risker som analyserats av kommunen

Under varje mandatperiod genomförs en risk och sårbarhetsanalys av kommunen. Analysen ger förslag på åtgärder som behöver göras för att stärka kommunens förmåga att hantera oönskade händelser. Några av de analyserade riskerna är extrema väder, kraftiga regn, IT-störningar och internetattacker, elavbrott som påverkar värmen i bostäder och störningar i tillgången på dricksvatten. På vissa platser i kommunen kan det finnas risk för ras och skred, och på andra platser finns risker kopplat till företag som hanterar farliga ämnen.

Kriser som kan drabba oss

Ett strömavbrott kan ske av många olika anledningar och pågå i allt från några sekunder till flera dagar. Om elnätet skadats av grävarbete eller fallande träd, kan det ibland dröja ganska länge innan strömmen kommer tillbaka. Här är några tips som kan hjälpa dig att känna dig trygg och klara dig bra utan elektricitet.

Förbered dig för ett strömavbrott

 • Skaffa ficklampa, radio och batterier.
 • Ha alltid tändstickor och stearin- eller värmeljus hemma. Ett värmeljus brinner i ungefär sex timmar.
 • Ha gärna en fulladdad powerbank i reserv för att kunna ladda din mobiltelefon.
 • Skaffa ett stormkök med en extra värmekälla i reserv.
 • Några säckar grillkol, tändbricketer och tändvätska är bra att ha hemma, om du har tillgång till grill.
 • Ha alltid några extra säkringar eller proppar hemma.

Gör så här om strömmen försvinner

 • Stäng av all elektrisk utrustning. Dra ut alla sladdar ur vägguttag och kontakter.
 • Lämna en lampa påslagen, så du märker när strömmen kommer tillbaka.
 • Vrid av alla vattenkranar.
 • Håll kylskåp och frys stängt så mycket som möjligt.
 • Isolera fönster, dörrar och springor med gardiner och tyg. Bygg gärna en värmande koja med filtar och kuddar.
 • Håll värmen genom att samlas flera människor på samma ställe, gärna i ett rum som solen värmer upp.
 • Vädra under korta stunder för att få in nytt syre.
 • Tänd stearin- eller värmeljus men tänk på brandfaran och lämna inga ljus obevakade.
 • Använd en radio för att lyssna på Sveriges Radio P4.
 • Prata med grannar, vänner och familj och fråga om de behöver hjälp med något.
 • Hjälp äldre personer och personer med funktionshinder.

När strömmen kommer tillbaka är det bra att ”mjukstarta” elnätet. Vänta med att starta diskmaskin, tvättmaskin och torktumlaren i
några timmar. Om du har elvärme kan det vara bra att starta ett eller några element i taget.

På grund av att klimatet förändras kommer översvämningar att bli vanligare. När en översvämning sker kan det leda till allvarliga problem för både människor och samhället.

Förbered dig för en översvämning

 • Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor ofta.
 • Försök förstå var det finns risk att vatten kan komma in i ditt hem eller fastighet. Exempelvis källare, lågt liggande brunnar, fönster och ingångar.
 • Överväg att skaffa en dränkbar pump för att kunna tömma vatten från källaren.
 • Ställ inte elektriska apparater och värdefulla saker på golvet i källaren.
 • Ta reda på vad din hemförsäkring täcker vid en översvämning.
 • Fotografera ditt hem och dina värdesaker, för att kunna visa för försäkringsbolag.

När en översvämning närmar sig

 • I din egen fastighet kan du till exempel täppa igen golvbrunnar och toaletter med ett örngott eller liknande, fyllt med sand och jord.
 • Lågt liggande fönster och ingångar kan skyddas genom skyddsvallar av sand och jord.
 • Flytta din bil till en högre plats där vatten inte kan samlas.

Gör så här om det blir översvämning

 • Stäng av strömmen på huvudströmbrytaren.
 • Kör inte bil genom ett översvämmat området.
 • Gå eller spring inte genom ett översvämmat område.
 • Om översvämningen gör att du inte kan lämna ditt hem, försök att ta dig till en plats högt upp där du kan bli hämtad av räddningspersonal.

Kartor som visar var det finns risk att det blir översvämningar vid extrema regn och höga nivåer i sjöar, vattendrag och hav

Fler tips och råd om översvämningar (rtog.se)

När termometern visat över 25 grader i fem dagar i rad, räknas det som en värmebölja.

Förbered dig för en värmebölja

 • Skaffa en kylfläkt eller flyttbar luftkonditionering.
 • Förvara läkemedel rätt. Mediciner ska förvaras svalare än 25 grader, eller i kylskåp.
 • Husdjur behöver också svalka. Om du har djur som vistas i bur tänk på att även de behöver mer att dricka. Placera gärna buren på
  bostadens svalaste plats. Det finns kylmattor anpassade för exempelvis hundar att skaffa i djuraffären.

Så klarar du en värmebölja

 • Drick mer! Vänta inte på att du blir törstig. Tänk på att personer i din närhet kan behöva hjälp med att dricka. Barn kan till exempel ha svårare att känna törst. Isglass kan vara en bra lösning.
 • Ät vätskerik mat som till exempel grönsaker, frukt och saltgurka. Undvik stora mängder söta drycker och alkohol, eftersom de är uttorkande.
 • Försök att vara i skugga så mycket du kan.
 • Försök hålla det svalt i hemmet, skärma av solljus med gardiner, persienner eller markiser.
 • Vädra tidigt på morgonen eller nattetid och stäng dörrar till svala rum.
 • Svalka dig genom att duscha, ett fotbad eller med våta handdukar.
 • Ta det lugnt! Undvik fysisk ansträngning under dygnets varmaste timmar.
 • Vid en värmebölja kan äldre och andra personer i riskgrupper (små barn, gravida och personer med funktionsnedsättning) behöva mer uppsikt än vanligt. De kan också behöva hjälp med sådant de normalt klarar av.

Väder, olyckor, strömavbrott och andra störningar kan påverka vårt dricksvatten. Ha därför alltid dricksvatten sparat hemma, gärna i frysen.

Vid avbrott eller störningar i vårt dricksvatten ska du följa råden från Nodra och Norrköpings kommun. Vid större vattenavbrott ställs nödvattentankar ut. Var och när dessa ställs ut beror på störningens omfattning.

Förbered dig på avbrott eller problem med dricksvattnet

 • En vuxen person behöver ungefär 3 liter vatten per dygn. Det innebär att en vuxen person behöver ungefär 14 stora PET-flaskor med vatten för att klara sig i en vecka.
 • Skaffa dunkar med tappkran och hinkar med lock för att kunna hämta och ha vatten i.
 • Fyll dunkar eller PET-flaskor med vatten och förvara dem svalt och mörkt. Kom ihåg att lagrat vatten bör bytas regelbundet.
 • Fyll tomma PET-flaskor med vatten och lägg i frysen, då håller sig vattnet färskt och flaskorna fungerar som kylklampar vid strömavbrott. Fyll inte flaskorna ända upp till kanten. Lämna lite utrymme, annars kan de spricka i frysen.
 • Se över möjligheten att koka vatten. Lagrat vatten med osäker kvalitet och vissa föroreningar kan kokas bort innan vattnet används för mat och dryck. Koka alltid vattnet först om du är osäker.
 • Förbered vatten till husdjuren också.

Håll dig uppdaterad med information om avbrottet eller problemet via nodra.se eller norrkoping.se samt via Sveriges Radio P4
Östergötland.

Vid vissa industrier, fabriker och liknande platser kan en olycka orsaka allvarliga skador på människor och miljö. Dessa företag och de ansvariga som arbetar där har hårda krav på säkerheten.

På platser där man hanterar farliga ämnen är kraven på säkerhet och förberedelser höga. En fabrik kan till exempel behöva köpa in speciell utrustning för att minskar risken för utsläpp av farliga ämnen. Det kan också vara så att fabriken behöver bygga vallar som hindrar spill och utsläpp från att förgifta eller förorena naturen. Ett annat exempel på extra hög säkerhet och förberedelser kan vara att en fabrik ha en egen räddningsgrupp, som hjälper till med räddning och skyddar personalen vid en brand.

Var förberedd om ett farligt utsläpp skulle ske

 • Ta reda på om du bor eller jobbar i närheten av en fabrik eller en plats som är klassad som ”farlig verksamhet”.

Gör så här om det sker ett utsläpp av farliga ämnen

 • Ta reda på vad som har hänt och håll dig uppdaterad genom Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) i radio, på TV och via 112-appen.
 • Håll dig inomhus med stängda fönster och dörrar, undvik rök och gasmoln.
 • Lyssna på Sveriges Radio P4 Östergötland för att få information om vad som sker och vad du behöver göra.

På Räddningstjänsten Östra Götalands webbsida kan du läsa mer om farliga verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen:

Information om Seveso och farliga verksamheter (rtog.se)

Seveso och farliga verksamheter i Norrköping (rtog.se)

Ett jordskred betyder att en jordmassa plötsligt börjar röra sig. När det händer finns det risk för att människor, byggnader och naturen skadas.
Vägar, järnvägar, vattenverk och elledningar kan också påverkas och skadas av ras eller skred.

Ett jordskred sker ibland utan förvarning men händer ofta efter att det har regnat extra mycket, eller att något annat i eller på marken har förändrats nyligen. Vid enstaka platser där kvicklera förekommer är marken dessutom extra känslig för vibrationer.

Tecken på jordskred

Ras och skred sker ofta utan förvarning men innan dess kan det förekomma rörelser i marken. Som fastighetsägare är det alltid bra att vara uppmärksam på följande förändringar i marken.

 • Nya sprickor eller sättningar i marken.
 • Träd eller stolpar som börjar luta.
 • Jordmassor i slänt som faller ner i vattendrag.

Vem ska jag kontakta?

 • I en nödsituation kontakta 112.
 • Vid en mindre brådskande situation, kontakta Räddningstjänsten Östra Götaland på 010-480 40 00. Räddningstjänsten kommer då med hjälp av en geoteknisk expert att undersöka platsen för att vidta rätt åtgärder.
 • Vid upptäckt av nya sprickor eller förändringar i marken vid din fastighet eller där du befinner dig, lämna upplysningar till Kontakt Norrköping på 011-15 00 00.
 • Vid frågor kring hur kommunen arbetar förebyggande vid instabila eller osäkra markförhållanden, ring Kontakt Norrköping 011-15 00 00.

Förebyggande åtgärder

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (MSB) är den myndighet som förser landets kommuner med kartor över bebyggda områden där det finns risk för ras, jordskred och slamströmmar. Inom Norrköpings kommun har MSB pekat ut att det finns ett tiotal områden där det finns behov av detaljerad utredning för att undersöka om det finns risk för jordskred.

Kommunen har upprättat en handlingsplan för dessa områden och planerar att göra markundersökningar för att ta reda på hur riskerna ser ut och kunna planera för vilka eventuella åtgärder som kan behövas.

Mer om jordskred och ras (msb.se)

Information om MSB:s arbete med stabilitetsutredningar och utredningen för Norrköpings kommun (msb.se)

Kontakt
Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00