Logotyp

Fyra bilder i olika färger med texten N Norrköping. 

Norrköpings kommuns logotyp är kommunens viktigaste igenkänningstecken. Logotypen får inte förändras i stil, utseende eller i proportioner. Kommunens logotyp är varumärkesskyddad. Det innebär bland annat att kommersiella verksamheter inte får använda logotypen utan kommunens tillstånd. De har heller ingen rätt att förändra den på något sätt.

Logotypen är en del i vår avsändarenhet

Ett N i orange med texten Norrköping i svart under. Pilar visar vad som är symbol, ordbild och logotyp. 

Standardlogotypen är uppbyggd av N-symbolen och ordbilden NORRKÖPING. Det är vår kommunlogotyp. Det finns riktlinjer för logotypens storlek och frizon.

Färger

I största möjliga utsträckning använder vi logotypen i färg placerad på vit bakgrund. Mot mörka bakgrunder finns en variant med ordbilden i vitt. På färgplattor ur vår färgpalett använder vi den negativa, det vill säga den helvita. Logotypen kan även användas på ett fotografiskt motiv, välj då en bild med ett riktigt ljust eller mörkt parti i nederkant.

Historien bakom N-symbolen

År 1984 firade Norrköping 600 år som stad. Inför jubileet arrangerade kommunen en tävling om en symbol för jubileumsåret. Konstnären Curt Dahlén vann tävlingen med sitt bidrag som var ett stilistiskt N utformat av tre linjer i färgerna gul, orange och röd.

1985 beslutade kommunfullmäktige att anta N-symbolen som kommunens logotyp och officiella symbol:

"Den speciella symbol, ett stiliserat N, som togs fram med anledning av 600-årsjubileet, fick stor genomslagskraft och blev snabbt ett populärt kännetecken för Norrköping. Från flera håll har framförts önskemål att kommunen även i fortsättningen skall använda jubileumssymbolen i den visuella kommunikationen." Så står det i handlingarna inför beslutet i kommunfullmäktige den 28 februari 1985.

I beslutet 1985 ingick även att införa en grafisk profil utarbetad av Curt Dahlén. Kommunens grafiska profil har sedan dess omarbetats ett antal gånger: år 1997, 2007 och senast 2011. 1997 och 2007 ändrades typografin i N-logotypen men i den senaste omarbetningen gjordes ingen förändring i logotypen.

Tre liknande svartvita bilder med texten N Norrköping eller N Norrköpings kommun. Alla i olika stilar och typsnitt.

1985 var teckensnittet i logotypen Helvetica normal, 1997 Frutiger roman och 2007 togs ordet kommun bort och teckensnittet ändrades till Frutiger bold.

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontaktcenter
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Ladda ner logotyp för tryck