Verksamhetsplaner

Norrköpings kommuns styrmodell

Utifrån målen i uppdragsplaner och de ekonomiska förutsättningarna skapar personal på kontoren årliga verksamhetsplaner. De innehåller en sammanställning av aktiviteter som ska genomföras under året för att målen ska uppfyllas.

Det finns även verksamhetsplaner som gäller för frågor där flera kontor är inblandade. De gäller i vissa fall för mer än ett år.


Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontorets verksamhetsplan 2019PDF (pdf, 908.4 kB)

Kommunstyrelsens kontor

Kommunstyrelsens kontor och översiktsplanearbete 2019PDF (pdf, 562.5 kB)

Familjerådgivningen 2019PDF (pdf, 340.1 kB)

Kommunikation 2018PDF (pdf, 6.8 MB)

Överförmyndarenheten 2019PDF (pdf, 7.8 MB)

Personalavdelningen 2019PDF (pdf, 289.6 kB)

Socialkontoret

Vuxen - myndighet och utförare 2019
PDF
(pdf, 904.2 kB)Barn och ungdom - myndighet och utförare 2019
PDF
(pdf, 766.6 kB)Ensamkommande barn - myndighet och utförare 2019PDF (pdf, 738.5 kB)

Bostadssamordningen - myndighet och utförare 2019PDF (pdf, 904.4 kB)

Kultur- och fritidskontoret

Kultur- och fritidskontorets verksamhetsplan 2018PDF (pdf, 101 kB)

Samhällsbyggnadskontoret

Verksamhetsplan - samhällsplaneringsnämnden 2019PDF (pdf, 822.7 kB)
Verksamhetsplan - tekniska nämnden 2019PDF (pdf, 1.7 MB)

Utbildningskontoret

Utbildningskontorets verksamhetsplan 2019PDF (pdf, 635.8 kB)

Vård- och omsorgskontoret

Verksamhetsplan - Myndighetsutövning 2018PDF (pdf, 523.4 kB)
Verksamhetsplan - Ordinärt boende 2018PDF (pdf, 663.2 kB)
Verksamhetsplan - Särskilt boende 2018PDF (pdf, 722.7 kB)
Verksamhetsplan - Verksamheter för personer med funktionsnedsättningar 2018PDF (pdf, 735.8 kB)

Kontorsövergripande

Energi 2015-2018PDF (pdf, 768.9 kB) (Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015-2018)

Den nationella minoriteten romers inkludering 2013-2015PDF (pdf, 98.6 kB)
Hållbart resande 2015PDF (pdf, 841.3 kB)
Omgivningsbuller 2018-2022PDF (pdf, 6.1 MB)
Landsbygdsfrågor 2015-2018PDF (pdf, 1.7 MB)

Kontakt

Mer information